Administración

Administración

Os servizos administrativos do concello, como administración máis próxima aos cidadáns, organízanse en distintas áreas de traballo para levar a cabo, dunha forma eficaz, a xestión da actividade municipal e dar apoio técnico e de xestión ás distintas concellerías e servizos municipais.

SLUG: administracion-g

Data Asunto Adxuntos

TMPL_ADMON.TEMPLATE.1714056196