Emprego público

Emprego público

Ofertas de emprego para cubrir vacantes en distintos servizos do concello.

SLUG: emprego-publico-gl

Data Oferta Adxuntos

20/10/2020

acta provisional bolsa profesor percusión tradicional

ACTA PROVISIONAL BOLSA PERCUSIÓN TRADICIONAL PDF - 111.73 KB

20/10/2020

ACTA PROVISIONAL E DEFINITIVA BOLSA PROFESOR GAITA

ACTA PROVISIONAL E DEFINITVA BOLSA GAITA PDF - 110.92 KB

20/10/2020

acta provisional bolsa profesor piano

ACTA PROVISIONAL DE PIANO PDF - 111.65 KB

20/10/2020

acta provisional bolsa de guitarra

ACTA PROVISIONAL BOLSA GUITARRA PDF - 111.08 KB

20/10/2020

acta provisional bolsa profesor de trombón e bombardino

ACTA PROVISIONAL BOLSA TROMBON E BONBARDINO PDF - 111.95 KB

20/10/2020

acta definitiva bolsa profesor de clarinete

ACTA DEFINITIVA BOLSA CLARINETE PDF - 111.34 KB

30/09/2020

acta provisional e definitiva bolsa música e movemento

ACTA PROVISIONAL E DEFINITIVA BOLSA MÚSICA E MOVEMENTO PDF - 111.07 KB

30/09/2020

acta provisional e definitiva bolsa flauta

ACTA PROVISIONAL e defintiva BOLSA FLAUTA PDF - 111.07 KB

29/09/2020

acta definitiva profesor de clarinete

ACTA DEFINITIVA BOLSA CLARINETE PDF - 111.34 KB

29/09/2020

acta definitiva profesor de violín

ACTA DEFINITIVA PROFESOR DE VIOLÍN PDF - 111.90 KB

25/09/2020

LISTADO DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS BOLSA DE TRÓMBON E BOMBARDINO

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUIDOS BOLSA DE TROMBÓN PDF - 191.60 KB

25/09/2020

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUÍDOS BOLSA DE GUITARRA

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUIDOS BOLSA DE GUITARRA PDF - 278.20 KB

25/09/2020

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUÍDOS BOLSA FLAUTA

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUIDOS BOLSA DE FLAUTA PDF - 195.03 KB

25/09/2020

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUÍDOS BOLSA PERCUSIÓN TRADICIONAL

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUIDOS BOLSA DE PERCUSIÓN TRADICIONAL PDF - 191.79 KB

25/09/2020

acta provisional e definitiva de bolsa percusión clásica

ACTA PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE PERCUSIÓN CLÁSICA PDF - 110.89 KB

23/09/2020

listado de admitidos e excluídos bolsa gaita

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUIDOS BOLSA DE GAITA PDF - 189.81 KB

23/09/2020

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUÍDOS BOLSA MÚSICA E MOVEMENTO

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUIDOS BOLSA DE MUSICA E MOVEMENTO PDF - 190.48 KB

23/09/2020

ACTA PROVISIONAL BOLSA CLARINETE

ACTA PROVISIONAL BOLSA CLARINETE PDF - 111.69 KB

23/09/2020

LISTADO DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS BOLSA PIANO

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUIDOS BOLSA DE PIANO PDF - 196.02 KB

23/09/2020

acta valoración profesor de Violín

ACTA PROVISIONAL VIOLIN PDF - 112.18 KB

18/09/2020

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUÍDOS BOLSA CLARINETE

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUIDOS BOLSA DE CLARINETE PDF - 196.97 KB

18/09/2020

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUÍDOS BOLSA PERCUSIÓN CLÁSICA

LISTADO ADMITIDOS E EXCLUIDOS BOLSA DE PERCUSIÓN CLÁSICA PDF - 195.00 KB

18/09/2020

LISTADO DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PROFESOR VIOLÍN

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS VIOLIN PDF - 192.61 KB

08/09/2020

acta definitiva arquitécto técnico

20200908_acta definitiva contratación arquitecto.doc PDF - 90.59 KB

03/09/2020

solicitude profesor/a de violin

solicitude VIOLIN PDF - 9.51 KB

03/09/2020

bases contratación profesor/ violin

Bases reguladoras convocatoria profesor -a violín. PDF - 112.00 KB

02/09/2020

acta de baremación arquitecto fase oposición

ACTA DE BAREMACIÓN DE ARQUITECTO FASE OPOSICIÓN PDF - 114.56 KB

14/08/2020

Praza de arquitecto técnico interino: listado de admitidos/as, constitución tribunal e data do primeiro exercicio.

Apróbase por Resolución de Alcaldía, o listado de admitidos/as e a constitución do tribunal avaliador para a cobertura dunha praza de arquitecto técnico no réxime de funcionario interino.

Así mesmo, convócase aos aspirantes a realización do primeiro exercicio o día 2 de setembro de 2020, ás 10:00 horas, no Salón de Plenos do Concello de Barbadás, para o que se lles requerirá documentación identificativa.

Os aspirantes convocaranse en chamamento único, por orde alfabética,comezando pola Q, en virtude da RESOLUCIÓN de 24 de xaneiro de 2019, DOG 5 febreiro de 2019,pola que se fai público o resultado do sorteo ao que se refire o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

O exercicio consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 90 preguntas de resposta alternativa referido ás materias que se especifican no Temario Xeral do ANEXO I da convocatoria. Este exercicio valorarase sobre un máximo de 30 puntos, sendo obrigatorio obter un mínimo de 15 puntos parasuperalo.Haberá 10 preguntas de reserva e cada 3 preguntas mal descontarase unha ben.O tempo de realizaciónda proba será de hora e media.

 

Resolución de Alcaldía. PDF - 486.82 KB

29/06/2020

Convocatoria para a provisión dun arquitecto técnico

PRAZO DE SOLICITUDES:

A instancia, xunto co resto da documentación mínima que os aspirantes se presentará conforme ao modelo ANEXO II dirixido ao Alcalde da corporación, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 8:30 a 14:30 horas de luns
a venres, no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. A publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense realizouse o 27 de xuño de 2020, polo que o prazo rematará o 10 de xullo de 2020.

Anexo II - Solicitude PDF - 143.57 KB

Bases reguladoras para a provisión por concurso - oposición como funcionario interino dun arquitecto técnico. PDF - 491.11 KB

08/06/2020

BASES BOLSA MÚSICA

bases bolsa música PDF - 2.84 MB

08/06/2020

SOLICITUDE BOLSA MÚSICA

solicitud bolsa música PDF - 519.78 KB

11/03/2020

SOLICITUDE CREACIÓN BOLSA PROFESORES MÚSICA

solicitude creación bolsa para profesores Escola de Música PDF - 24.49 KB

11/03/2020

bases creación bolsa profesores/as Escola Música Barbadás

20200310_Bases de convocatoria_Bases Bolsa EMMB PDF - 338.11 KB

18/12/2019

acta definitiva contratación 4 auxiliares S.A.F

ACTA DEFINITIVA AUXILIAR AXUDA NO FOGAR PDF - 133.87 KB

10/12/2019

ACLARACIÓN LISTA PROVISIONAL S.A.F

ACLARACIÓN ACTA PROVISIONAL S.A.F PDF - 111.12 KB

09/12/2019

lista provisional contratación S.A.F

ACTA PROVISIONAL AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DOC - 185.00 KB

28/11/2019

ACTA DEFINITIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN

ACTA DEFINITIVA AUXILIAR INTERVENCIÓN PDF - 154.46 KB

27/11/2019

listado excluídos y admitidos SAF

DECRETO ADMITIDOS Y EXCLUIDOS S.A.F PDF - 244.85 KB

13/11/2019

acta provisional auxiliar intervención

ACTA PROVISIONAL AUXILIAR INTERVENCIÓN PDF - 153.60 KB

12/11/2019

solicitud contratación S.A.F.

solicitud contratación S.A.F PDF - 9.48 KB

12/11/2019

bases contratación S.A.F

bases contratación S.A.FBases contratación 4 SAF

Bases contratación 4 SAF PDF - 167.11 KB

04/11/2019

solicitude auxiliar administrativo servizos varios

solicitude AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIZOS VARIOS PDF - 9.60 KB

04/11/2019

Bases contratación auxiliar administrativo servizos varios

BASES AUXILIAR SERVIZOS XERAIS PDF - 149.22 KB

25/10/2019

listado admitidos y excluidos auxiliar de intervención

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS AUXILIAR INTERVENCIÓN PDF - 251.85 KB

23/10/2019

acta provisional profesor de acordeón

acta provisional profesor de acordeón PDF - 111.32 KB

17/10/2019

ACTA DEFINITIVA RESOLUCIÓNS ALEGACIÓNS AXUDA A DOMICILIO

ACTA FINAL RESOLUCIÓNS DE ALEGACIÓNS DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR PDF - 120.72 KB

16/10/2019

ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PROFESOR ACORDEÓN

DECRETO ADMITIDO E EXCLUIDO ACORDEÓN PDF - 190.21 KB

04/10/2019

rectificación anunción acordeón

RECTIFICACIÓN ANUNCIO PDF - 106.31 KB

04/10/2019

solicitude praza de acordeón

solicitud acordeón PDF - 137.44 KB

04/10/2019

bases contratación profesor/a acordeón

_BASES CONTRATACIÓN ACORDEON PDF - 136.70 KB

02/10/2019

ACTA PROVISIONAL AUXILIAR AXUDA NO FOGAR

ACTA PROVISIONAL AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR PDF - 120.98 KB

18/09/2019

ACTA DEFINITIVA RESOLUCIÓN ALEGACIÓN TÉCNICO GARDERÍA

ACTA DEFINITIVA ALEGACIÓNS TÉCNICO GARDERIA PDF - 167.67 KB

17/09/2019

LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS DE AXUDA A DOMICILIO

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS AXUDA A DOMICILIO PDF - 199.64 KB

17/09/2019

CONTRATACIÓN DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE INTERVENCIÓN

Publicado o anuncio o día 17 de setembro de 2019.

Os/as interesados/as deberán presentar as solicitudes no Rexistro Xeral do Concello ata as 14:00 horas do décimo día hábil seguinte ó da publicación.

 

Bases auxiliar administrativo de Intervención PDF - 442.22 KB

Solicitude auxiliar administrativo Intervención PDF - 22.04 KB

12/09/2019

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN PROFESOR VIOLIN

ACTA DEFINITIVA VIOLIN 19-20 PDF - 231.06 KB

12/09/2019

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN PROFESOR ACORDEÓN

ACTA DEFINITIVA ACORDEÓN 19-20 PDF - 226.68 KB

10/09/2019

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E VALORACIÓN PROVISIONAL DUNHA PRAZA DE TÉCNICO INFANTIL PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE BARBADAS

20190910112422 PDF - 71.02 KB

VALORACIÓN PROVISIONAL PDF - 71.02 KB

02/09/2019

CONTRATACIÓN DUN/HA PROFESOR/A DE ACORDEÓN PARA A ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL – LISTADO PROVISONAL

Publicada o 2 de setembro de 2019.

Os aspirantes omitidos disporán dun prazo de tres días hábiles para presentar alegacións.

Contra a valoración de méritos provisional disporán dun prazo de cinco días hábiles para presentar alegacións.

20190902_ACTA PROVISIONAL PDF - 454.82 KB

02/09/2019

CONTRATACIÓN DUN/HA PROFESOR/A DE VIOLIN PARA A ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL – LISTADO PROVISIONAL

Publicada o 2 de setembro de 2019.

Os aspirantes omitidos disporán dun prazo de tres días hábiles para presentar alegacións.

Contra a valoración de méritos provisional disporán dun prazo de cinco días hábiles para presentar alegacións.

 

20190902_ACTA PROVISIONAL VIOLIN PDF - 489.78 KB

28/08/2019

CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL – LISTADO DE ADMITIDOS/AS

Prazo de subsanación de 5 días hábiles.

Listado provisonal admitidos-as e excluídos tecnico Escola Infantil Municipal PDF - 65.45 KB

22/08/2019

CONTRATACIÓN DUN/HA AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

Anuncio publicado o día 22 de agosto de 2019.

Os/as interesados/as deberán presentar as solicitudes nos Rexistros Xerais do Concello ata as 14:00 horas do décimo día hábil seguinte ao da publicación do anuncio en horario de 8:30h a 14h. As solicitudes estarán dispoñibles no propio rexistro.

21/08/2019

CONTRATACIÓN DUN/HA PROFESOR/A DE ACORDEÓN PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Anuncio publicado o 21 de agosto de 2019.

Os/as  interesados/as deberán presentar as solicitudes nos Rexistros Xerais do Concello ata as 14:00 horas do sétimo día hábil seguinte ao da publicación do anuncio en horario de 8:30h a 14h . As solicitudes estarán dispoñibles no propio rexistro.

Bases contratación profesor de acordeón PDF - 148.42 KB

21/08/2019

CONTRATACIÓN DUN/HA PROFESOR/A DE VIOLIN PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Anuncio publicado o 21 de agosto de 2019.

Os/as  interesados/as deberán presentar as solicitudes nos Rexistros Xerais do Concello ata as 14:00 horas do sétimo día hábil seguinte ao da publicación do anuncio en horario de 8:30h a 14h . As solicitudes estarán dispoñibles no propio rexistro.

 

Bases contratación profesor de violín PDF - 306.85 KB

Solicitude profesor-a de violín para a Escola Municipal de Música PDF - 48.68 KB

Anuncio JPG - 796.73 KB

07/08/2019

CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Anuncio publicado o día 7 de agosto de 2019.

Os/as  interesados/as deberán presentar as solicitudes nos Rexistros Xerais do Concello ata as 14:00 horas do décimo día hábil seguinte ao da publicación do anuncio. As solicitudes estarán dispoñibles no propio rexistro.

 

Bases técnico-a para a Escola Infantil Municipal PDF - 498.39 KB

Solicitude técnico Escola Infantil Municipal PDF - 48.64 KB

Anuncio La Región - 7-08-2019 PDF - 283.09 KB

06/08/2019

Listado definitivo contratación peón de xardinería

Decreto aprobación listado definitivo peón de xardinería PDF - 508.88 KB

26/07/2019

LISTA DEFINITIVA DA BOLSA DE CONTRATACIÓN PARA ASISTENTE INFANTIL

LISTA DEFINITIVA BOLSA CONTRATACIÓN ASISTENTE INFANTIL PDF - 106.29 KB

11/07/2019

Contratación de dous peóns de servizos múltiples

09/07/2019

Bolsa de contratación dun-ha asistente infantil para a Escola Infantil Municipal

Prazo de alegacións 3 días hábiles.

01/07/2019

CONTRATACIÓN DUN/HA PEÓN DE XARDINERÍA

Publicado listado definitivo de admitidos/as e baremación provisional.

Acta provisional admitidos -as e excluídos-as peón de xardinería PDF - 55.86 KB

Acta listado definitivo de admitidos-as para a contratación dun peón de xardinería. PDF - 54.60 KB

Acta provisional baremación peón de xardinería PDF - 118.20 KB

Bases contratación dun-ha peón de xardinería PDF - 140.06 KB

Solicitude peón xardinería PDF - 52.81 KB

Anuncio JPG - 465.12 KB

Solicitude-peón-xardinería-2019 PDF - 48.63 KB

20/06/2019

BOLSA DE SUSTITUCIÓN DUN-HA ASISTENTE INFANTIL PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Prazo de alegacións 3 días hábiles.

ADMITIDOS E EXCLUIDOS asistente infantil] PDF - 699.27 KB

ACTA PROVISIONAL BOLSA ASISTENTE INFANTIL GUARDERÍA PDF - 96.10 KB

Acta provisional Asistente Infantil PDF - 62.42 KB

19/06/2019

LISTA DEFINITIVA DA BOLSA DE PROFESOR/TITO PARA A GARDERÍA MUNICIPAL

LISTA DEFINITIVA DA BOSA DE SUBSTITUCIÓN DE PROFESOR_TITOR GARDERÍA MUNICIPAL PDF - 83.37 KB

06/06/2019

ACTA PROVISIONAL TRACTORISTA

ACTA PROVISIONALTRACTORISTA PDF - 112.34 KB

06/06/2019

ACTA PROVISIONAL BOLSA TITOR/PROFESOR GARDERÍA

ACTA PROVISIONAL BOLSA TITOR GUARDERÍA PDF - 149.03 KB

28/05/2019

lista admitidos y excluídos sustitución garderia (titor)

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS PROFESOR TITOR GARDERÍA PDF - 133.08 KB

28/05/2019

lista admitidos contratación tractorista

DECRETO ADMITIDOS TRACTORISTA PDF - 192.83 KB

14/05/2019

ACTA PROVISIONAL ADMINISTRATIVO CET

ACTA PROVISIONAL ADMINISTRATIVO CET E TURISMO PDF - 147.07 KB

09/05/2019

SOLICITUDE DE TRACTORISTA

solicitude de tractorista PDF - 9.73 KB

09/05/2019

BASES CONTRATACIÓN DUN TRACTORISTA

BASES 1 TRACTORISTA 2019 PDF - 133.17 KB

07/05/2019

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN ASESOR XURIDICO CIM

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN ASESOR XURIDICO PDF - 311.87 KB

07/05/2019

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN PSICÓLOGO CIM

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN PSICOLOGO CIM PDF - 193.47 KB

07/05/2019

ACTA DEFINITIVA BOLSA COCIÑEIRO

acta definitiva valoracion cociñeiro garderia PDF - 115.16 KB

06/05/2019

ACTA PROVISIONAL DE DOUS PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

ACTA PROVISIONAL DOUS PEÓNS DE SERVIZOS MULTIPLES PDF - 124.79 KB

Acta definitiva de dous peóns de servizos múltiples PDF - 780.07 KB

06/05/2019

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN TRABALLADOR/A SOCIAL

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN TRABALLADOR SOCIAL PDF - 274.74 KB

26/04/2019

DATA PROBA PRÁCTICA CONTRATACIÓN CIM

DATA PROBA PRÁCTICA CONTRATACIÓN CIM PDF - 116.03 KB

25/04/2019

ACTA PROVISIONAL BOLSA SUSTITUCIÓN COCIÑEIRO GARDERIA

acta provisional valoracion cociñeiro garderia PDF - 116.00 KB

23/04/2019

LISTADO ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS ADMINISTRATIVO CET

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS ADMINISTRATIVO CET PDF - 198.26 KB

23/04/2019

LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS 2 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS 2 PEÓNS DE SERVIZOS MULTIPLES PDF - 200.03 KB

12/04/2019

acta provisional contratación traballador/a social

acta provisional valoracion traballador social PDF - 150.39 KB

12/04/2019

acta resolución alegacións asesor/a xurídico/a para o CIM

ACTA RESOLUCIÓNS ALEGACIÓNS ASESOR XURÍDICO CIM PDF - 112.76 KB

12/04/2019

acta resolución de alegacións de psicólogo/a para o CIM

acta resolucións alegacións psicologo CIM PDF - 116.21 KB

10/04/2019

LISTADO ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS COCIÑEIRO GARDERIA

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS COCIÑEIRO GARDERÍA PDF - 120.31 KB

03/04/2019

listado admitídos y excluídos contratación traballador social

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS TRABALLADOR SOCIAL PDF - 203.70 KB

02/04/2019

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN OFICIAL ALBANEL

acta definitiva oficial de albanel 2019 PDF - 234.57 KB

02/04/2019

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN AUXILIAR S.A.F.2019

acta definitiva valoracion auxiliar SAF PDF - 241.44 KB

01/04/2019

SOLICITUDE 2 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES

solicitude dous peóns de servizos múltiples PDF - 9.80 KB

01/04/2019

BASES CONTRATACIÓN 2 PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

BASES PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES 2019 PDF - 132.74 KB

01/04/2019

ACTA PROVISIONAL CONTRATACIÓN ACORDEÓN

acta provisional profesor de acordeón PDF - 111.18 KB

28/03/2019

LISTADO DE ADMITIDO ACORDEÓN

DECRETO ADMITIDO E EXCLUIDO ACORDEÓN PDF - 191.53 KB

26/03/2019

ACTA PROVISIONAL PSICOLOGO/A CIM

acta provisional psicologo CIM PDF - 117.98 KB

26/03/2019

ACTA PROVISIONAL ASESOR/A XURÍDICO/A CIM

acta provisional asesor xurídico CIM PDF - 113.01 KB

22/03/2019

SOLICITUDE ADMINISTRATIVO CET Y TURISMO

solicitude administrativo Cet e Turismo PDF - 9.76 KB

22/03/2019

BASES CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVO CET E TURISMO

BASES ADMINISTRATIVO CET E TURISMO 2019 (1) PDF - 163.79 KB

20/03/2019

ACTA PROVISIONAL OFICIAL PRIMEIRA ALBANELERIA

acta provisional valoración oficial de Albanel 2019 PDF - 114.07 KB

18/03/2019

ACTA PROVISIONAL AUXILIAR AXUDA NO FOGAR

acta provisional valoracion auxiliar SAF PDF - 124.65 KB

13/03/2019

solicitude profesor Acordeón Escola Música

solicitud acordeón PDF - 137.44 KB

13/03/2019

bases contratación profesor Acordeón Escola Música

BASES CONTRATACIÓN ACORDEÓN PDF - 137.79 KB

12/03/2019

DECRETO ADMITIDOS Y EXCLUIDOS OFICIAL PRIMEIRA ALBANELERÍA

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS OFICIAL ALBANELERIA PDF - 195.96 KB

12/03/2019

solicitude traballador/a social

solicitude traballador social PDF - 9.46 KB

12/03/2019

bases contratación traballador/a social

Bases trabajador social PDF - 135.32 KB

26/02/2019

DECRETO ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AUXILIAR AXUDA NO FOGAR

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS AUXILIAR S.A.F 2019 PDF - 346.79 KB

26/02/2019

ACTA DEFINITIVA E RESOLUCIÓNS DE ALEGACIÓNS TÉCNICO IGUALDADE

acta definitiva das resolucións de alegacións de técnico de igualdade PDF - 295.68 KB

19/02/2019

DECRETO APROBACIÓN ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS ASESOR XURÍDICO CIM

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS ASESOR XURÍDICO CIM PDF - 115.85 KB

19/02/2019

DECRETO APROBACIÓN ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS PSICOLOGO

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS PSICOLOGO CIM PDF - 39.99 KB

19/02/2019

SOLICITUDE OFICIAL DE PRIMEIRA DE ALBANELERÍA

solicitude de oficial de primeira de albanelería PDF - 9.79 KB

19/02/2019

BASES OFICIAL DE PRIMEIRA DE ALBANELERÍA

Bases oficial de primeira albanelería 2019 PDF - 134.17 KB

18/02/2019

ACTA REUNIÓN TRIBUNAL 15/02/2019 TÉCNICA DE IGUALDADE

ACTA TRIBUNAL TÉCNICO IGUALDADE (2) PDF - 108.74 KB

08/02/2019

ACTA CONTRATACIÓN TÉCNICO IGUALDADE CIM 2019/2020

ACTA REUNIÓN TRIBUNAL TÉCNICO IGUALDADE PDF - 108.82 KB

07/02/2019

ACTUALIZACIÓN BOLSA S.A.F. 2017

Actualización da lista definitiva axuda a domicilio 2017 PDF - 42.54 KB

01/02/2019

ACTA PROVISIONAL TÉCNICO IGUALDADE CIM

acta valoracion (2) igualdade 2019 PDF - 115.59 KB

30/01/2019

ACLARACIÓN ANUNCIO LA REGIÓN

ACLARACIÓN ANUNCIO REGIÓN PDF - 105.73 KB

30/01/2019

SOLICITUDE AUXILIAR S.A.F.

solicitud SAF PDF - 9.48 KB

30/01/2019

BASES CONTRATACIÓN AUXILIAR S.A.F.

Bases reguladoras 1 auxiliar SAF PDF - 132.36 KB

22/01/2019

APROBACIÓN LISTA ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS TÉCNICO IGUALDADE

admitidos y excluídos técnico igualdade PDF - 98.24 KB

21/01/2019

ACTA DEFINITIVA DA VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA TRABALLADOR/A SOCIAL

ACTA DEFINITIVA DOC - 182.50 KB

18/01/2019

contratación psicólogo CIM

BASES PSICOLOGO CIM PDF - 849.67 KB

20190110_solicitude psicologo cim DOC - 25.50 KB

18/01/2019

contratación de asesor xurídico para o CIM

BASES ASESOR CIM PDF - 862.15 KB

20190110_SOLICITUDE ASESOR XURIDICO CIM DOC - 25.50 KB

14/01/2019

ACTA PROVISIONAL CONSERXE POLIDEPORTIVO 2019/2020

acta provisional VALORACIÓN polideportivo PDF - 121.24 KB

14/01/2019

SOLICITUDE ASESOR XURÍDICO 2019/2020

SOLICITUDE ASESOR XURIDICO CIM PDF - 9.61 KB

14/01/2019

BASES CONTRATACIÓN ASESOR XURIDICO 2019/2020

BASES ASESOR CIM PDF - 190.41 KB

14/01/2019

SOLICITUDE DE PSICÓLOGO CIM 2019/2020

solicitude psicologo cim PDF - 9.53 KB

14/01/2019

BASES CONTRATACIÓN PSICOLOGO CIM 2019/2020

BASES PSICOLOGO CIM PDF - 189.41 KB

09/01/2019

APROBACIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS ORDENANZA POLIDEPORTIVO

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS AUXILIAR POLIDEPORTIVO PDF - 200.52 KB

09/01/2019

MODIFICACIÓN ACTA PROVISIONAL BOLSA TRABALLO SOCIAL

MODIFICACIÓN DA ACTA PROVISIONAL TRABALLO SOCIAL 8 XANEIRO PDF - 218.51 KB

04/01/2019

solicitude técnico de igualdade

solicitude técnico de igualdade PDF - 9.50 KB

04/01/2019

bases contratación técnico de igualdade para CIM

BASES técnico igualdade PDF - 215.22 KB

21/12/2018

DECRETO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS DA BOLSA DE TRABALLADOR/A SOCIAL

decreto de valoración provisional PDF - 897.20 KB

10/12/2018

SOLICITUDE CONSERXE POLIDEPORTIVO BARBADAS

BASES CONSERXE POLIDEPORTIVO 2019-2020 PDF - 205.69 KB

solicitude polideportivo PDF - 9.50 KB

05/12/2018

LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS BOLSA TRABALLADOR SOCIAL

decreto listado admitidos y excluidos bolsa traballador social PDF - 182.25 KB

29/11/2018

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN PSICOLOGO CIM

acta definitiva psicologo CIM PDF - 118.08 KB

19/11/2018

bases y solicitude bolsa gardería barbadas 2019/2020

Bases y solicitude Bolsas Escola Infantil ano 2019-20 PDF - 257.04 KB

07/11/2018

SOLICITUDE BOLSA TRABALLADOR/A SOCIAL

solicitude bolsa traballadora social PDF - 9.48 KB

07/11/2018

bases creación bolsa traballador/a social

BASES bolsa Traballador-a social PDF - 278.47 KB

02/11/2018

ACTA VALORACIÓN PROVISIONAL PSICOLOGO CIM

acta provisional psicologo CIM PDF - 118.09 KB

22/10/2018

ACTA VALORACIÓN PROVISIONAL ASESOR XURÍDICO CIM

acta provisional asesor xurídico CIM PDF - 112.91 KB

11/10/2018

LISTADO DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUÍDOS PARA ASESOR XURÍDICO PARA O CIM

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS ASESOR XURÍDICO CIM PDF - 37.97 KB

11/10/2018

LISTA DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUÍDOS PARA A CONTRATACIÓN CIM

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS PSICOLOGO CIM PDF - 38.88 KB

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS PSICOLOGO CIM PDF - 38.88 KB

14/09/2018

BASES CONTRATACIÓN PSICOLOGO/A PARA O CIM

BASES PISCOLOGO CIM PDF - 150.90 KB

solicitude psicologo cim PDF - 9.54 KB

14/09/2018

BASES CONTRATACIÓN DUN/HA ASESOR/A XURIDICO/A PARA O CIM

bases asesor xuridico CIM DOCX - 145.06 KB

solicitude dun asesor xurídico cim PDF - 9.61 KB

bases asesor xuridico CIM PDF - 150.39 KB

23/07/2018

ACTA DEFINITIVA PEÓN DE XARDINERIA

ACTA DEFINITIVA peón de xardinería PDF - 117.53 KB

19/07/2018

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN TÉCNICO GARDERÍA

ACTA DEFINITIVA técnico escola infantil PDF - 152.78 KB

17/07/2018

ACTA PROVISIONAL VALORACIÓN PEÓN XARDINERÍA

acta provisional peón de xardinería PDF - 117.88 KB

13/07/2018

LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDO PEÓN XARDINERÍA

S-13 07 2018 decreto listado admitidos y excluidos xardineria PDF - 112.17 KB

12/07/2018

ACTA PROVISIONAL DA VALORACIÓN DE TÉCNICO GARDERÍA

acta provisional técnico escola infantil PDF - 154.04 KB

09/07/2018

LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA A SELECCIÓN DUN TÉCNICO PARA A ESCOLA INFANTIL DE BARBADAS

S- 09 07 2018 decreto listado admitidos y excluidos PDF - 117.89 KB

28/06/2018

BASES CONTRATACIÓN PEÓN DE XARDINERIA

Bases Peón de Xardinería 18 PDF - 134.96 KB

solicitude PEÓN DE XARDINERIA PDF - 9.73 KB

22/06/2018

Solicitude técnico gardería municipal barbadas

solicitude garderia PDF - 9.74 KB

22/06/2018

bases contratación técnico/a Garderia

07/05/2018

acta definitiva contratación oficial albanel

acta definitiva contratación oficial de Albanel PDF - 120.72 KB

07/05/2018

acta definitiva contratación 2 peóns servizos multiples

acta definitiva contratación 2 peóns de servizos múltiples PDF - 135.62 KB

04/05/2018

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN TRACTORISTA 2018

acta definitiva valoración tractorista 2018 PDF - 118.04 KB

27/04/2018

Actualización bolsa contratación Técnico Garderia Municipal

ACTA DEFINITIVA DA ACTUALIZACIÓN DE TITOR-PROFESOR PDF - 143.03 KB

23/04/2018

ACTA PROVISIONAL CONTRATACIÓN TRACTORISTA

acta provisional valoración tractorista 2018 PDF - 116.44 KB

23/04/2018

ACTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVO TURISMO

ACTA FINAL CONTRATACIÓN TURISMO PDF - 257.26 KB

20/04/2018

MODIFICACIÓN LISTADO ADMITIDOS Y EXCLUIDOS TRACTORISTA

19/04/2018

ACTA VALORACIÓN PROVISIONAL CONTRATACIÓN 2 PEÓNS SERVIZOS MULTIPLES

acta provisional valoración 2 PEÓNS DE SERVIZOS MULTIPLES PDF - 135.37 KB

19/04/2018

ACTA DA VALORACIÓN PROVISIONAL CONTRATACIÓN ALBANEL

12/04/2018

ACTUALIZACIÓN MÉRITOS DE ASISTENTE DE GARDERIA

ACTA DEFINITIVA DA ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS ASISTENTE PDF - 122.13 KB

10/04/2018

ACTA PROVISIONAL ADMINISTRATIVO TURISMO

10/04/2018

MODIFICACIÓN ACTA DINAMIZADOR CULTURAL

MODIFICACIÓN DA ACTA definitiva Dinamizador culturaL PDF - 239.72 KB

05/04/2018

LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE 2 PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES PDF - 116.04 KB

05/04/2018

LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE OFICIAL DE ALBAÑIL

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS ALBANEL PDF - 113.71 KB

05/04/2018

LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE TRACTORISTA

DECRETO ADMITIDOS E EXCLUIDOS TRACTORISTA PDF - 111.83 KB

Bases Tractorista 2018 PDF - 132.65 KB

04/04/2018

Convocatoria de emprego para Auxiliar de Policía Local -Concello de Barbadás

Bases reguladoras para postos de Auxiliar de Policia Local do Concello de Barbadás

04/04/2018

ACTA DEFINITIVA ORDENANZA POLIDEPORTIVO BARBADAS

acta definitiva de polideportivo PDF - 153.71 KB

11/02/2018

Convocatoria dun/ha Ordenanza para o Polideportivo

22022018 - Decreto Admitidos-Excluidos Ordenanza Polideportivo 2018 PDF - 116.33 KB

11012018 - Solicitude Ordenanza Polideportivo PDF - 46.07 KB

11012018 - Bases Ordenanza Polideportivo 2018 PDF - 149.21 KB

02/02/2018

Convocatoria dun/ha Administrativo de Turismo

solicitude-adminsitrativo-Turismo PDF - 45.34 KB

DECRETO-ADMITIDOS-E-EXCLUIDOS-TURISMO PDF - 235.51 KB

15/01/2018

Convocatoria dun técnico/a dinamizador/a cultural

01032018-DECRETO-ADMITIDOS-E-EXCLUIDOS-DINAMIZADOR-CULTURAL PDF - 233.27 KB

solicitude-dinamizador-cultural-2018 PDF - 45.08 KB

Decreto Adminidos-Excluidos Técnico Dinamizador Cultural-2018 PDF - 233.27 KB

10/01/2018

Convocatoria para a contratación laboral dun/ha técnico/a de igualdade.

Acta provisional méritos Técnico Igualdade-2018 PDF - 142.00 KB

solicitude-técnico-igualdade-2018 PDF - 45.02 KB
Solicitude para a contratación laboral dun/ha técnicx de igualdade.

20/11/2017

CONVOCATORIA PECHADA- Convocatoria Administrativo CET 2018

Decreto lista provisional admitidos excluidos Administrativo CET PDF - 125.44 KB

Bases Administrativo CET 2018 PDF - 155.73 KB

TMPL_ADMON.TEMPLATE.1603349817