Emprego público

 

Data Descripción Estado
 23-02-2023

Oferta de emprego público extraordinaria para a estabilización de persoal temporal ao abeiro do establecido na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público

En proceso

 31-01-2023

Proceso selectivo para a provisión por interinidade do posto de secretario/a xeral

Finalizado

 17-02-2023

Proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego para a provisión por interinidade das diversas especialidades de profesor/a da Escola Municipal de Músic

En proceso

20-02-2023

Proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal na categoría de técnico/a de igualdade

Finalizado

17-03-2023

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha peón de usos múltiples e a creación dunha bolsa de emprego

Finalizado

14-06-2023

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal de dous/ dúas condutores/as de vehículo motobomba

Finalizado

07-08-2023

Proceso selectivo para o nomeamento de funcionario/a interino/a para a execución dun programa de carácter temporal de duración determinada na categoría de profesor/a de música e movemento da Escola Municipal de Música

Finalizado
16-08-2023

Proceso selectivo para o nomeamento por interinidade dun/ha profesor/a de violín e a creación dunha bolsa de emprego

Finalizado

08-09-2023

Proceso selectivo para a ampliación da bolsa de emprego na categoría de auxiliar do Servizo de  Axuda no Fogar

En proceso

 25-09-2023

Proceso selectivo para o nomeamento de funcionario/a interino/a dun profesor/a de percusión clásica da Escola Municipal de Música e a creación dunha bolsa de emprego

En proceso

Procesos selectivos anteriores ao 31/12/2022