Ordenanzas - normativas

Ordenanzas – normativas

SLUG: ordenanzas-e-normativas

Data Ordenanza / Normativa Adxuntos

21/12/2022

Ordenanza fiscal da taxa pola participación en procesos de selección de persoal

Ordenanza fiscal da taxa pola presentación a procesos de selección de persoal PDF - 109.54 KB

31/08/2022

Regulamento Orgánico Municipal

Regulamento Orgánico Municipal PDF - 17.63 MB

28/06/2022

Exposición pública da aprobación inicial da modificación do Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Barbadás

Exposición pública modificación do Regulamento Orgánico Municipal PDF - 204.81 KB

Modificación PDF - 795.12 KB

10/08/2020

Ordenanza reguladora das axudas á cidadanía para o uso do transporte público colectivo de viaxeiros por estrada do Concello de Barbadás

Ordenanza Reguladora das axudas á ciudadanía para o uso do transporte público colectivo regular de viaxeiros por estrada do Concello de Barbadás PDF - 313.98 KB

Solicitude bonificacións transporte PDF - 251.56 KB

08/01/2020

ordenanza fiscal da taxa para a prestación da taxa para a prestación dos servizos de subministración de auga

auga 2020 PDF - 175.45 KB

08/01/2020

ordenanza fiscal da taxa para a prestación dos servizos de vertidos de augas residuais de calquera clase

vertidos 2020 PDF - 125.24 KB

26/11/2019

Modificación do Regulamento interno da Escola infantil municipal de Barbadás

Regulamento Interno Escola Infantil Municipal Modificación 2019 PDF - 803.35 KB

29/08/2019

Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas

Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas PDF - 1.60 MB

07/03/2019

Regulamento de réxime interior da Escola Infantil Municipal do Concello de Barbadás.

21/11/2018

ORDENANZAREGULADORA DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE BARBADÁS E DA TAXA POLA PRESTACIÓN DESTE SERVIZO

ORDENANZA REGULADORA DO FUNCIONAMENTO DA EMMB_GALEGO DOC - 240.00 KB

20/04/2018

Ordenanza municipal para a promoción da igualdade de xénero no Concello de Barbadás

ordenanza PDF - 151.64 KB

16/04/2018

Regulamento de utilización das instalacións deportivas municipais

Regulamento de utilización das instalacións deportivas municipais PDF - 283.76 KB

16/04/2018

Ordenanza reguladora da tenencia de animais potencialmente perigosos

Ordenanza reguladora da tenencia de animais potencialmente perigosos PDF - 173.07 KB

16/04/2018

Ordenanza reguladora de taxa por pasaxes permanentes e carga e descarga de mercadorías

Ordenanza reguladora de taxa por pasaxes permanentes e carga e descarga de mercadorías PDF - 117.78 KB

16/04/2018

Regulamento de participación veciñal

2015-Regulamento de participación veciñal PDF - 166.10 KB

16/04/2018

Ordenanza reguladora para a concesión de subvencións a asociacións e entidades culturais sen ánimo de lucro que desenvolvan acción no eido da Cultura.

ordenanza subvencións 2017 PDF - 188.12 KB

14/04/2018

Ordenanza reguladora da convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións veciñais inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do concello de Barbadás para o ano 2017

ordenanza reguladora para a concesión de subvencións de asociacións veciñais 2017 PDF - 175.35 KB

14/04/2018

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de vehículo

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de vehículo 2017 PDF - 113.23 KB

14/04/2018

Ordenanza reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorías, materiais de construción, entullos, valos, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas

Ordenanza reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorías, materiais de construcción, entullos, valos, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas PDF - 105.62 KB

14/04/2018

Proposta de ordenación e sinalizacións das principais rúas

Proposta de ordenación e sinalizacións das principais rúas PDF - 82.69 KB

14/04/2018

Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza urbanística e actividade

Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza urbanística e actividade PDF - 129.72 KB

14/04/2018

Ordenanza reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

Ordenanza reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana-3 PDF - 106.33 KB

14/04/2018

Ordenanza de convivencia cidadá

Ordenanza de convivencia cidadá PDF - 194.69 KB

23/01/2018

Ordenanza reguladora da convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións veciñais inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do concello de Barbadás para o ano 2017

15/12/2017

Ordenanza xeral reguladora de subvencións

20171215-ordenanza subvencións 2017 PDF - 188.12 KB

05/12/2017

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica

20171205-Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica PDF - 115.25 KB

11/04/2017

Modificación da ordenanza municipal de instalacións de terrazas e veladores

20170411-Modificación da ordenanza municipal de instalacións de terrazas e veladores PDF - 334.17 KB

09/01/2017

Ordenanza municipal do servizo de autotaxi

20170109-Ordenanza municipal do servizo de autotaxi PDF - 139.06 KB

02/01/2017

Ordenanza reguladora do servizo de niños empresariais sitos no Centro Empresarial Transfronteirizo do Concello de Barbadás

20170102-Ordenanza reguladora do servizo de niños empresariais sitos no Centro Empresarial Transfronteirizo do Concello de Barbadás PDF - 192.72 KB

25/11/2016

Ordenanza reguladora de subvencións en materia deportiva do Concello de Barbadás

20161125-Ordenanza reguladora de subvencións en materia deportiva do Concello de Barbadás PDF - 186.69 KB

14/11/2016

Ordenanza municipal de prevención de incendios forestais e reguladora da xestión da biomasa e distancias das plantacións do Concello de Barbadás

20161114-Ordenanza municipal de prevención de incendios forestais e reguladora da xestión da biomasa e distancias das plantacións do Concello de Barbadás PDF - 146.59 KB

01/10/2016

Modificación da ordenanza municipal de circulación

20161001-Modificación da ordenanza municipal de circulación PDF - 328.49 KB

10/05/2016

Ordenanza reguladora do funcionamento da Escola de Música Municipal de Barbadás e da tasa pola prestación deste servizo

20161005-Ordenanza reguladora do funcionamento da Escola de Música Municipal de Barbadás e da tasa pola prestación deste servizo PDF - 148.76 KB

11/01/2016

Regulamento de utilización das instalacións da Casa da Cultura de Barbadás

20160111-Regulamento de utilización das instalacións da Casa da Cultura PDF - 140.72 KB

04/01/2016

Ordenanza de animais domésticos e salvaxes en cautividade

22/09/2014

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles urbáns, rústicos e de características especiais

20140922-Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles urbáns, rústicos e de características especiais PDF - 139.22 KB

19/05/2014

Ordenanza fiscal reguladora do Servizo de Axuda no fogar (SAF)

20140519-Ordenanza fiscal reguladora do Servizo de Axuda no fogar SAF PDF - 182.38 KB

02/01/2014

Ordenanza municipal reguladora do servizo de axuda no fogar

20140201_Ordenanza municipal reguladora do servizo de axuda no fogar PDF - 274.22 KB

07/09/2012

Taxa pola prestación do servizo municipal de ensinanzas especiais en establecementos docentes

20120907-Taxa pola prestación do servizo municipal de ensinanzas especiais en establecementos docentes PDF - 138.29 KB

16/04/2012

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamentos especiais de vía pública con caixeiros automáticos acaroados aos edificios e con acceso directo dende a vía pública

20120416-Ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamentos especiais de vía pública con caixeiros automáticos acaroados aos edificios e con acceso directo dende a vía pública PDF - 131.88 KB

19/12/2011

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizo de recollida de lixo

20111219-Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizo de recollida de lixo PDF - 155.35 KB

07/09/2004

Ordenanza reguladora da taxa pola prestación dos servizos da piscina

20040907-Ordenanza reguladora da taxa pola prestación dos servizos da piscina PDF - 64.33 KB

TMPL_ADMON.TEMPLATE.1709376485