11/10/2022

ANUNCIO BASES E SOLICITUDE OBRADOIRO DOCENTE ACTIVIDADES

Por Resolución de Alcaldía de data 11 de outubro de 2022 procédese a corrección de erros das bases reguladoras do proceso para a contratación dun/ha docente de “Actividades auxilares en conservación e mellora de montes” , quedando as bases redactadas segundo se publican.

Data Adxuntos
11/10/2022 Bases e solicitude docente actividades PDF [353 KB]

Emprego público

CONTENT.1721594276

SINGLE.1721594276