27/11/2020

Aviso transporte bacharelato

Comunicación de datos bancarios

Con motivo da crise sanitaria derivada da incidencia da covid-19, o Concello aprobou unha serie de modificacións no cobro da tasa do tranporte escolar de ensino postobrigatorio.

  • A cuota correspondente o mes de setembro non se cobrará debido o aplazamento que se produciou no inicio do curso.
  • O prezo da taxa farase efectivo en entidade bancaria mediante emisión de recibos. Estes recibos emitiranse do 1 ao 10 de cada mes.
  • As cuotas pendentes, correspondentes os meses de octubre e novembro cobraranse dentro dos 10 primeiros días do mes de decembro.
  • As cuotas correspondentes os meses de decembro e xaneiro cobraranse dentro dos 10 primeiros días do mes de xaneiro.
  • Dende o mes de febreiro ata o mes de xullo, a cuota cobrarase dentro dos 10 primeiros días dos mes correspondente.
  • El coste será: 20€/mes de octubre a maio e 10€ o mes de xuño.

Para facer efectivos estes cambios, os alumnos que xa teñen praza no autobus no presente curso escolar deberán cubrir e presentar por rexistro o documento que se abxunta de comunicación de datos bancarios.

Lugar de presentación:

  • De forma telemática a través da sede electrónica do Concello de Barbadás https://barbadas.sedelectronica.gal
  • De forma presencial no rexistro con cita previa (Casa do Concello 988360000, Oficinas A Valenzá a través do buzón de citas da sede electrónica).

Prazo: do 27 de novembro ao 11 de decembro.

Máis información: Casa da Cultura

Teléfono: 988 24 68 85.

Correo electrónico: educacion@barbadas.es

 

Data Adxuntos
27/11/2020 Comunicación datos bancarios transporte bacharelato PDF [44 KB]

Novas, Transporte

CONTENT.1718347925

SINGLE.1718347925