24/01/2024

Axudas para a mocidade para a obtención dos permisos de condución clases B, C e D


O importe da axuda será de 400 € para o carné de clase  B, 650 € para o permiso de clase C e 1.300 € para o permiso de clase D.

 

Poderán solicitar as axudas todas todas as persoas mozas que cumpran os seguintes requisitos no momento de presentar a solicitude:

 

– Ter feitos os 18 anos , sen prexuízo da idade mínima para a obtención dos permisos de clase C e D, e non ter feitos os 31.

– Estar empadroados/as na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.

– Non estar traballando por conta propia nin allea.

– Ter aprobado o/os permiso/s de conducir para o/os cales se solicita esta axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2023 e a data de presentación da solicitude.

 

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na  sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  desde o día seguinte ao da publicación da orde no DOG ata o día 30 de setembro de 2024.

Mocidade, Novas

CONTENT.1716267562

SINGLE.1716267562