10/06/2022

Bonos de innovación para pemes e microempresas

O Diario Oficial de Galicia publica  a convocatoria de axudas ás microempresas e pemes que realicen actividades de innovación que poidan levarse a cabo de maneira inmediata a través da contratación de servizos profesionais externos aos axentes de innovación para acadar un salto cualitativo e cuantitativo na súa actividade de I+D+i a curto prazo e repercutan directamente na capacidade para dar resposta aos retos actuais das empresas a través da innovación.

  • Tipo de convocatoria: Convocatoria en réxime de concorrencia competitiva
  • Tipo de axuda: Subvención a fondo perdido.
  • Incentivo: 70% dos custes de contratación dos Bonos de Innovación nas seguintes modalidades:
    • Liña 1: Apoio á innovación (Axudas entre 21.000 € e 35.000 €)
    • Liña 2: Xestión financiamento (Axudas máximo 5.000 € para cada unha das tipoloxías de bonos (A e B)

As axudas deste programa poderán ser solicitadas por:

  • Microempresas, pequenas e medianas empresas individuais, de acordo coas definicións do Anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014
  • Domicilio social ou centro de traballo en Galicia, onde deberán desenvolver as actividades para as que se solicita a axuda

Prazo de presentación de solicitudes ata o día 11 de xullo de 2022.

Data Adxuntos
10/06/2022 Axudas bonos de innovación PDF [919 KB]

Novas, Promoción económica

CONTENT.1712941508

SINGLE.1712941508