Casa da Cultura

A CASA DA CULTURA “MANUEL MARÍA” é a sede da  Concellería de Cultura e da Concellería de Educación  do Concello de Barbadás.
Conta coas seguintes estancias e servizos:

Casa da Cultura Manuel María
SERVIZOS ADMINISTRATIVOS BIBLIOTECA MUNICIPAL AUDITORIO SALA EXPOSICIÓNS
 – Concellería de Cultura  – Sala de lectura e consulta Ficha Técnica Auditorio Ficha técnica Sala Exposicións
 – Concellería de Educación  – Préstamo libros
 – Acceso a internet
 – Información e orientación