Categoría: Emprego público

CONTENT-CAT.1679841663

Proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal na categoría de técnico/a de igualdade

20/02/2023

Proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal na categoría de técnico/a de igualdade

20-02-2023 Convocatoria e bases publicadas no BOP do 17-02-2023

PRAZO DE SOLICITUDE: Do 20 ao 27 de febreiro de 2023

Modelo de solicitude

Anexo II

02-03-2023: Listado provisional de persoas candidatas admitidas/ excluídas

08-03-2023 – Concédese un novo prazo de 2 días hábiles, contados a partir da presente publicación, para que as persoas candidatas excluídas enmenden o motivo de exclusión.

14-03-2023- Listado  definitivo de persoas candidatas admitidas/excluídas e data da proba de língua galega

14-03-2023 – Corrección da data da proba de língua galega 

Proba de lingua galega: xoves día 16 de marzo de 2023, ás 16:00, na Casa do Consistorial do Concello de Barbadás (R/Cimadevila 1, 32890- Barbadás)

20-03-2023- Acta da proba de lingua galega

 

CONTENT-CAT.1679841663

Procesos selectivo para a creación dunha bolsa de emprego nas distintas especilidades de profesor/a da Escola Municipal de Música

16/02/2023

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841663

Convocatoria e bases do proceso selectivo para a provisión por interinidade do posto de secretario/a xeral

30/01/2023

Convocatoria e bases do proceso selectivo para a provisión por interinidade do posto de secretario/a xeral

30/01/2023 – Bases reguladoras do proceso selectivo publicadas no BOP de Ourense núm. 24, de data 30/01/2023

22/02/2023- Listado provisional de persoas candidatas admitidas/ excluídas e data de examen

23-02-2022 – Corrección listado provisional de candidatos excluídos

Prazo de enmenda do motivo de exclusión ata o día 28/02/2023 (incluído)

02/03/2023 – Listado de persoas candidatas admitidas/excluídas, data proba língua galega, designación do Tribunal calificador do proceso

Proba fase de oposición: mércores, 8 de marzo de 2023 ás 17:00h na Casa Consistorial do Concello de Barbadás (C/Cimadevila 1, 32890 Barbadás)

Proba de língua galega: mércores, 8 de marzo de 2023 ás 19:10h na Casa Consistorial do Concello de Barbadás (C/Cimadevila 1, 32890 Barbadás)

08/03/2023 – Acta de valoración da fase de concurso

09/03/2023- Proba fase de oposición con respostas

15/03/2023- Acta de calificacións definitivas e proposta de nomeamento

 

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841663

CONTENT-CAT.1679841664

Acta de baremación provisional para a contratación dun/ha docente de “Actividades auxiliares de conservación e mellora do monte” do obradoiro dual de emprego “Concellos rurais da Comarca de Ourense II”

25/10/2022

CONTENT-CAT.1679841664

Acta de baremación para a contratación dun/ha docente de “Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización” do obradoiro dual de emprego “Concellos rurais da Comarca de Ourense II”

25/10/2022

CONTENT-CAT.1679841664

Listados definitivos de admitidos e excluidos no proceso selectivos para a contratación dun/ha docente de “Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización” do obradoiro dual de emprego “Concellos rurais da Comarca de Ourense II”

24/10/2022

CONTENT-CAT.1679841664

Listados definitivos de admitidos e excluidos no proceso selectivos para a contratación dun docente de “Actividades auxiliares de conservación e mellora do monte” obradoiro dual de emprego “Concellos rurais da Comarca de Ourense II”

24/10/2022

CONTENT-CAT.1679841664

Listados definitivos de admitidos e excluidos no proceso selectivos para a contratación dun/ha administrativo/a do obradoiro dual de emprego “Concellos rurais da Comarca de Ourense II”

24/10/2022

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

Obradoiro de emprego “Concellos rurais da Comarca de Ourense II”: listados provisionais de persoas admitidas para a contratación dun/a docente de “Operaciones auxiliares en acabados ríxidos e urbanización”

19/10/2022

CONTENT-CAT.1679841664

Obradoiro de emprego “Concellos rurais da Comarca de Ourense II”: listados provisionais de persoas admitidas para a contratación dun/ha docente de “Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes”

19/10/2022

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

ANUNCIO BASES E SOLICITUDE OBRADOIRO DOCENTE ACTIVIDADES

10/10/2022

ANUNCIO BASES E SOLICITUDE OBRADOIRO DOCENTE ACTIVIDADES

Por Resolución de Alcaldía de data 11 de outubro de 2022 procédese a corrección de erros das bases reguladoras do proceso para a contratación dun/ha docente de “Actividades auxilares en conservación e mellora de montes” , quedando as bases redactadas segundo se publican.

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

Resultado proba lingua galega e valoración provisional de méritos do proceso selectivo para a contratación laboral de dous conductores de vehículo motobomba

18/07/2022

Resultado proba lingua galega e valoración provisional de méritos do proceso selectivo para a contratación laboral de dous conductores de vehículo motobomba

O candidato non apto en lingua galega disporá dun prazo de tres días hábiles para a presentación de alegacións á puntuación obtida.

Os candidatos admitidos disporán dun prazo de cinco días hábiles para a presentación de alegacións á puntuación obtida.

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

Nomeamento do tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación laboral de dous conductores de vehículo motobomba

06/07/2022

Nomeamento do tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación laboral de dous conductores de vehículo motobomba

Por Resolución de Alcaldía, Decreto núm. 2022-1208, procedese o nomeamento do tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de dous conductores de vehículo motobomba.

 

DECRETO 2022-1208 813.51 KB

DECRETO 2022-1208 PDF [814 KB]

CONTENT-CAT.1679841664

CONTRATACIÓN CHOFER MOTOBOMBA

23/06/2022

CONTRATACIÓN CHOFER MOTOBOMBA

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 30 de xuño de 2022 e finalizará o día 6 de xullo de 2022 ás 14:00 horas

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

Acta 7 do tribunal avaliador do proceso selectivo para a provisión mediante interinidade dun posto de Técnico de Administración Xeral, A1.

25/01/2022

Acta 7 do tribunal avaliador do proceso selectivo para a provisión mediante interinidade dun posto de Técnico de Administración Xeral, A1.

O Tribunal abre un prazo de dez días hábiles, a contar dende o dia siguente a publicación desta acta, para que os opositores podan efectuar alegaciones a puntuación obtida. Trancorrido dito prazo, de non existir reclamacións, dita puntuación será definitiva.

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664

Acta número 6 do tribunal avaliador do proceso selectivo para a provisión por interinidade dun posto de Técnico de Administración Xeral.

27/12/2021

Acta número 6 do tribunal avaliador do proceso selectivo para a provisión por interinidade dun posto de Técnico de Administración Xeral.

O Tribunal abre un prazo de tres días hábiles, a contar dende o dia siguente a publicación desta acta, para que os opositores podan efectuar alegaciones a puntuación obtida. Trancorrido dito prazo, de non existir reclamacións, dita puntuación será definitiva.

CONTENT-CAT.1679841664

CONTENT-CAT.1679841664