31/05/2022

Cobranza do Imposto de Bens Inmobles, IBI, da veciñanza con propiedades en Barbadás

Dende o día 01/06/2022 ata o 31/08/2022

ABERTO O PRAZO PARA A COBRANZA DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES, IBI DE URBANA EN BARBADÁS

O prazo en período voluntario abranguerá dende o 1 de xuño de 2022 ata o 31 de agosto

  • O Concello de Barbadás informa á veciñanza  que dende o día 01/06/2022 ata o 31/08/2022,  ambos os dous inclusive, terá lugar a cobranza en período voluntario do importo de IBI Urbana (contribución da vivenda).
  • Os/as contribuíntes recibirán no seu domicilio os impresos dos resgardos de pagamento que deberán aboar en calquera oficina Bancaria ou Estatal de Correos e Telégrafos, no prazo antes mencionado.
  • En caso de non recibir os impresos dos resgardos de pagamento, poderán solicitar duplicado no Servizo de Recadación da Deputación Provincial de Ourense.
  • Dende o Concello de Barbadás advírtese de que, o feito de non recibiren ditos impresos non exime da obrigación de efectuar o pagamento no prazo mencionado.
  • A veciñanza poderá solicitar calquera información chamando ao teléfono 988 31 77 20 do Servizo de Recadación da Diputación Provincial de Ourense.

 

Novas, Urbanismo

CONTENT.1712945706

SINGLE.1712945706