Mocidade

Mocidade

  • Dende a Concellería de Mocidade trátase de cubrir e dinamizar ás necesidades informativas, recreativas, lúdicas e participativas dos nenos/as e mozos/as, a vez que favorecer o intercambio, enriquecimento e debate de experiencias da mocidade.
  • O centro está aberto á participación de todo o público infantil,  á mocidade e a todas as persoas interesadas nas distintas actividades que se realizan no mesmo.
  • As instalacións do centro  están ubicadas no Parque da Solaina e contan cos seguintes estancias:
 
Servizos Administrativos Zona 3-6 anos Zona 7-12 anos Zona 12 + anos
da Concellería de Mocidade Sala de xogos  Sala de xogos Internet/Aula de Cursos/Sala de xogos
  • Para acceder o espazo infantil  é preciso dispoñer dun carné de socio, cuxo trámite se xestiona nos servizos administrativos do Parque da Solaina.
  • A Concellería de Mocidade presta os seguintes servizos:
Servizos
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL
EXPEDICIÓN DO CARNÉ XOVE Unha tarxeta persoal e intransferible á disposición da mocidade galega, que a acredita como tal, e coa que obtén descontos e vantaxes das entidades colaboradoras en Galicia, no resto das comunidades autónomas españolas e nos 40 países europeos adheridos ao programa do Carné Xove, agás excepcións propias de cada comunidade ou país. Os mozos e mozas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%, terán dereito á expedición gratuita deste carné. Así como as persoas vítimas de violencia de xénero e os seus fillos/as.
CURSOS E TALLERES

 LUDOTECA INFANTIL  
CAMPAMENTOS EDUCATIVOS
    

SLUG: mocidade

TMPL_CONCELLARÍA.TEMPLATE.1624369134