Seguridade

Seguridade

  • A Concellería de Seguridade Cidadá planifica, desenvolve e coordina as competencias en materia de seguridade e protección das persoas e os seus bens, tanto no ámbito preventivo como en acometer as diferentes situacións que se poidan dar.
  • Os servizos adscritos a esta concellería son os de Policía Local e de Protección Civil.
 

SLUG: seguridade

TMPL_CONCELLARÍA.TEMPLATE.1524236260