Infraestruturas, obras e servizos

Infraestruturas, obras e servizos

A Concellería de Infraestruturas e Servizos ten entre as súas funcións en mantemento e conservación dos servizos xerais do municipio, das súas instalacións e dos vehículos do parque móbil .

SLUG: infraestruturas-obras-e-servizos

TMPL_CONCELLARÍA.TEMPLATE.1718723866