Medio Rural

CAMPAÑA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

NOTIFICA A LIMPEZA DA TÚA LEIRA

Se xa limpaches a túa leira de maleza e restrollos, podes notificalo ao concello a través deste formulario (cobre un formulario por cada referencia catastral

 

Nome *

Teléfono *

E-mail

Referencia Catastral *

Mensaxe

Fotografía 1

Fotografía 2

Fotografía 3

LEXISLACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LUMES FORESTAIS

.......
Documentos
 07/05/2018  INSTRUCIÓNS LIMPAS MONTES (DOG 7-5-18)
 09/04/2007 LEI 3-2007, DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE GALIZA (9-4-2007)
 28/06/2012 LEI 7-2012, DE MONTES DE GALIZA (28-6-12)
 

PROXECTO DE IDENTIFICACIÓN DE PARCELAS PARA A LOITA CONTRA O LUME FORESTAL

 
Documentos
Obrigas de xestión de biomasa dispostas na instrución 1/2018 do 26 de abril, Lei 3/2007 De Prevención De Incendios Forestais , Lei 6/2011 de Mobilidade De Terras e Lei 7/2012 De Montes De Galicia
24/07/2018 Limpeza de faixas de protección para a loita contra o lume forestal. 01.- PLANO XERAL DIXITAL
24/07/2018  Limpeza de faixas de protección para a loita contra o lume forestal. 02.- SANTA OUXEA
24/07/2018 Limpeza de faixas de protección para a loita contra o lume forestal. 03.- PIÑOR
24/07/2018 Limpeza de faixas de protección para a loita contra o lume forestal. 04.- PARADA
24/07/2018  Limpeza de faixas de protección para a loita contra o lume forestal. 05.- A VALENZÁ - AS LAMAS
24/07/2018  Limpeza de faixas de protección para a loita contra o lume forestal. 06.- BARBADAS
24/07/2018  Limpeza de faixas de protección para a loita contra o lume forestal. 07.- SOBRADO DO BISPO
24/07/2018  Limpeza de faixas de protección para a loita contra o lume forestal. 08.- BENTRACES
24/07/2018  Limpeza de faixas de protección para a loita contra o lume forestal. 09.- LOIRO
 

SLUG: medio-rural

TMPL_CONCELLARÍA.TEMPLATE.1718347760