Servizos Sociais

Servizos Sociais

 
 Organigrama  
•María Elisabet González Nistal
  Concelleira de Benestar Social
  Despacho na Oficina de A Valenzá
•María Isabel Rodríguez Cañas
  Traballadora Social UTES 01 Concello
•María Aurea Pacho Blanco
  Traballadora Social UTES 02 A Valenzá
•Eva Benita Dorado Andrade
  Técnica do Programa de Educación Familiar
  UTES 01-02, despacho na Oficina de A Valenzá
•Encarnación Sierra Franco
  Auxiliar Servizos Sociais UTES 02-A Valenzá
•Noelia Romero Gómez
  Traballadora Social
  Coordinadora do SAF (Servizo de Axuda a Domicilio)
•Jorge Pavón
  Auxiliar Servizos Sociais UTES 01-Barbadás
BenOurenseServizos SAF
   
 Servizos Sociais
  • Os Servizos Sociais Comunitarios son o sistema de protección social máis próximo ao cidadán, especialmente dos que están -ou corren o risco de estar- en situación de carencia ou marxinación.
  • Desde a Concellería de Servizos Sociais preténdese o achegamento dos servizos sociais a toda a poboación, a atención directa e o seguimento continuado das actuacións e programas que se realicen.
  • Unha das súas prestacións básicas é prestar Información, Orientación, e Asesoramento sobre os dereitos e recursos sociais existentes, así como a tramitación e a derivación nos casos nos que sexa necesario. Deben cumprir funcións de recollida, tratamento e difusión da Información.
 Educación Familiar
  • Programa de intervención socioeducativa que se concibe como un servizo educativo e psicosocial de prevención e apoio personalizado, dirixido ás familias con menores- especialmente a aquelas que se atopen nunha situación de vulnerabilidade - e a toda a comunidade.
  • Ten como finalidade a promoción da autonomía familiar, o desenvolvemento integral das súas potencialidades e a súa participación activa como protagonistas do seu cambio, a partir dun proceso co-construído coas familias, as/os profesionais e os axentes da comunidade.

Dirixido a...

 • As unidades familiares con menores ao seu cargo que presentan necesidades educativas explícitas ou latentes, para afrontar factores de organización vital no seu contexto familiar, con risco de exclusión social ou pertenza a esta catalogación social, que desexen introducir cambios de tipo educativo-relacionais, que favorezan a súa inclusión social.
 Escola Infantil  
 Banco Solidario 
 • A Concellería de Servizos Sociais de Barbadás pon en marcha o día 15 de decembro de 2015 un novo servizo para a veciñanza, o Banco Solidario "Teu, Meu, Noso", co que se pretende que as persoas interesadas poidan achegar "alimentos non perecedoiros, roupa, calzado, xoguetes, e demais," que logo serán recollidos por aquelas familias que máis o necesiten.
 • Así mesmo, están a recollerse datos daqueles voluntarios e voluntarias que se poñen a disposición deste Banco Solidario para colaborar nesta nova iniciativa (para anotarse como voluntario ou voluntaria poden chamar ó 988 39 31 68: Oficinas Municipais de A Valenzá). Para a recollida deste material ou a súa entrega pónse a disposición da veciñanza o antigo local de Protección Civil, situado na Rúa do Ensino, nº 5, todos os martes en horario comprendido de 16.00 h - 18.00 h. Para máis información poden chamar aos Servizos Sociais do Concello no 988 39 31 68.
Banco solidario-Voluntarios
Banco Solidario Banco Solidario-Horarios
 Áreas e trámites
FAMILIA, INFANCIA E MULLER DISCAPACIDADE E MAIORES  EDUCACIÓN FAMILIAR
 •  Programa de intervención socioeducativa
  Para máis  información ou solicitude de  cita,  contactar cos  seguintes teléfonos:  

UTES-01 - Concello de Barbadás

                      Lg/ Cimadevila, 1-  Barbadás   - Ourense

                       988 36 00 00

                         jorge.servizossociais@barbadas.es
 

UTES-02 - Oficinas Municipais de A Valenzá

                     Rúa do Viso, 2   - A Valenzá -  Barbadás   - Ourense

                       988 39 31 68

                         serviciosociais@barbadas.es
     

SLUG: servizos-sociais

TMPL_CONCELLARÍA.TEMPLATE.1718341456