Grupos municipais

Grupos municipais

Conforme aos resultados obtidos nos comicios municipais do 28 de maio do 2023, teñen representación no Pleno cinco partidos políticos, cuxos concelleiros indícanse a continuación:

Grupos municipais
Logotipo Democracia Ourensana
 Xosé Carlos Valcárcel Doval María Consuelo Vispo Seara Serafín Núñez Pérez Daniel Rey López Ramón Padrón Calviño
Victoria Morenza Doforno Manuel Ángel Fernández Quintas Nuria Feijóo Fernández
Margarita Pérez Fernández  Nieves Carril Gómez
Ana Belén Peleteiro Prieto  María Dolores Grande Fernández
Cristian Rodríguez Varela  José Luis Dorribo Prado
 Mª Elisabet González Nistal
José Manuel Morgade Méndez

TMPL_CONCELLO.TEMPLATE.1718723358