05/05/2021

Limpeza de beirarrúas

Para evitar posibles caídas e accidentes de peóns.

Bando limpeza beirarrúas
  • Lémbrase a tódolos veciños e veciñas, que segundo o disposto no artigo 8.g da vixente Ordenanza Municipal de convivencia cidadán, prohíbese expresamente “botar auga ou calquera tipo de líquido na vía pública”.

 

  • Os residuos de líquidos xabonosos procedentes das limpezas domésticas e/ou comunitarias poden xerar situacións de risco nas beirarrúas, producindo caídas con resultados lesivos para peóns.

 

  • Os responsables individuais e de comunidades de veciños deberán velar polo cumprimento desta normativa básica de convivencia, e de non ser
    así, poderán ser sancionados conforme ó establecido en dita Ordenanza
    Municipal.

Bandos e avisos, Novas

CONTENT.1696343520

SINGLE.1696343520