05/05/2021

Limpeza e desbroce de terreos para a prevención de incendios forestais

Data límite: 31 de maio de 2021

bando biomasa 2021
  • Lémbrase a toda a veciñanza , tendo en conta a Lei 3/2007 do 9 de abril de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais de Galicia e a Ordenanza Municipal de Xestión da Biomasa de Barbadás, que:

 

  •  Os/as titulares dos terreos están na obriga da súa limpeza e desbroce.

 

  •  As especies arbóreas non poden invadir os viais públicos e deberán estar situados a unha distancia mínima de 2 mts. do peche do terreo

 

  • – Sendo aplicable, en caso de incumprimento, as sancións procedentes segundo a mencionada normativa.

 

  • DATA LÍMITE: ata  31 de MAIO de 2021 (inclusive).

As distancias son as seguintes:

► 50 M. (NON PODE HABER MALEZA NIN ESPECIES PIRÓFITAS:  PIÑEIROS, EUCALÍPTOS,  ACACIAS, ETC.) CON RELACIÓN ÁS VIVENDAS.
► SOLO URBANO, SOLO DE NÚCLEO RURAL, SOLO URBANIZABLE: É OBLIGATORIO TELAS  DESBROZADAS.

Bandos e avisos, Novas

CONTENT.1695767368

SINGLE.1695767368