08/06/2021

Matrícula novas inscricións na Escola Infantil para o Curso 2021-2022

Matrícula para Curso 2021-2022 (novas inscricións)

01/06/2021

Menú de xuño da Escola Infantil Municipal (purés)

Menú de xuño da escola infantil (purés)

01/06/2021

Menú de 2 a 3 anos de xuño da Escola Infantil Municipal

Menú da escola infantil de xuño (de 2-3 anos)

CONTENT.1642592853

SINGLE.1642592853