26/03/2021

Listado de admitidos/as e excluídos/as da bolsa de contratación de cociñeiro para a Escola Infantil Municipal

Os/as aspirantes excluídos/as e omitidos/as disporán dun prazo de 3 días hábiles, contados apartir do seguinte ó da publicación desta resolución, para emendar o defecto quemotivase a exclusión.

Fecha Adjuntos
26/03/2021 Decreto admitidos e excluídos - cociñeiro PDF [466 KB]

Emprego público

CONTENT.1721443326

SINGLE.1721443326