14/05/2024

Monitor/a deportivo

15-11-2023: Listado  provisional de persoas candidatas admitidas e excluídas

Prazo de alegacións: As persoas candidatas excluídas disporán de dez días hábiles, contados desde o día seguinte á publicación da listaxe, para emendar o defecto que motivase a exclusión ou presentar reclamación.

23-12-2023: Listado definitivo de persoas candidatas admitidas e excluídas

ACTA PROVISIONAL ESTABILIZACIÓN- MONITOR DEPORTIVO– (prazo alegacións dende o 09/01/2024 ata o 22/01/2024)

ACTA PROBA DE GALEGO ESTABILIZACIÓN-MONITOR DEPORTIVO

ACTA DEFINITIVA ESTABILIZACIÓN- MONITOR DEPORTIVO

publicación anuncio plaza estabilización monitor deportivo

Emprego público

CONTENT.1721588329

SINGLE.1721588329