28/05/2020

O Concello de Barbadás amplía a data límite para os desbroces e limpeza de terreos forestais

O CONCELLO DE BARBADÁS AMPLÍA A DATA LÍMITE PARA OS DESBROCES E LIMPEZA DOS TERREOS FORESTAIS ATA O DÍA 16 DE XULLO

  • O Concello de Barbadás comunica á veciñanza que os titulares dos terreos forestais están na obriga de limpeza e desbroce.
  • A normativa aplicable é a Lei 3/2007, de 9 de abril, de Prevención e defensa contra os incencios forestais de Galicia e a Ordenanza municipal de Barbadás de xestión de biomasa.
  • A lexislación estipula que as especies arbóreas non poden invadir os viais públicos e deberán estar situadas a unha distancia mínima de 2 metros do peche do terreo.
  • As sancións que procedan están recollidas na normativa mencionada anteriormente.
  • Este ano e debido á situación provocada polo Covid-19 a data límite amplíase ata o 16 de xullo de 2020
  • AS DISTANCIAS SON AS SEGUINTES:

50 M. NON PODE HABER MALEZA NIN ESPECIES PIRÓFITAS (PIÑEIROS, EUCALÍPTOS, ACACIAS, ETC.) CON RELACIÓN ÁS VIVENDAS.

SOLO URBANO, SOLO DE NÚCLEO RURAL, SOLO URBANIZABLE: É OBLIGATORIO TELAS DESBROZADAS.

 

Medio ambiente, Novas

CONTENT.1721447852

SINGLE.1721447852