14/05/2024

Péon/peoa

15-09-2023: Listaxe provisional de persoas candidatas admitidas e excluídas

Prazo de alegacións: dez días hábiles, que contarán desde o día seguinte á publicación da listaxe, para emendar o defecto que motivase a exclusión ou presentar reclamación.

21-10-2023: Listaxe definitivo candidatos admitidos e excluídos

publicación bop de ourense

ACTA PROVISIONAL ESTABILIZACIÓN- PEÓN (prazo de alegacións dende o 30 de outubro ao 13 de novembro 2023)

ACTA DEFINITIVA ESTABILIZACIÓN- PEÓN

ACTA DEFINITVA CORREXIDA ESTABILIZACIÓN- PEÓN

anuncio publicación bop plaza peón

 

 

Emprego público

CONTENT.1721589484

SINGLE.1721589484