Procesos selectivos para a estabilización do emprego temporal ao abeiro da Lei 20/2021

Convocatoria e bases reguladoras procesos selectivos publicadas no  BOP de Ourense  núm. 291, del 22 de decembro de 2022

Publicación da convocatoria  no BOE 23-02-2023

Modelo solicitude

Modelo autoliquidación  da taxa

Anexo II – Relación de méritos

12-03-2024: Bases reguladoras das bolsas de emprego creadas tras os procesos de estabilización

FAQs – PREGUNTAS FRECUENTES ESTABILIZACIÓN

Prazo de solicitude: Do 24/02 ata o 23/03 (ambos incluídos)

Pode acceder á  documentación de cada proceso pinchado nel:

001 – Arquitecto
002- Auxiliar administrativo/a
003 – Auxiliar de axuda no fogar (concurso-oposición)
004 – Auxiliar de axuda no fogar (concurso)
005 – Auxiliar de protección civil
006 – Cocinero/a
007 – Coidador/a
008 – Conserxe de centro docente
009 – Conserxe notificador
010 – Conserxe de instalaciones deportivas
011 – Director/a da Escola de Música
012 – Director/a Centro Empresarial
013 – Educador/a familiar
014 – Educador/a musical
015 – Encargado/a instalacións deportivas
016 – Limpador/a
017 – Mestre/a
018 – Monitor/a
019 – Monitor/a Polideportivo
020 – Monitor/a Deportivo
021 – Peón/a
022 – Peón/a usos múltiples
023 – Profesor/a de piano
024 – Profesor/a de guitarra
025 – Profesor/a de frauta
026 – Profesor/a de trompeta
027 – Profesor/a de clarinete
028 – Profesor/a de lenguaje musical
029 – Profesor/a de percusión clásica
030 – Profesor/a de saxofón
031 – Profesor/a de acordeón
032 – Profesor/a de violín
033 – Profesor/a música e movemento
034 – Profesor/a percusión tradicional
035 – Técnico/a infantil
036 – Técnico/a de igualdade
037 – Tractorista