24/01/2024

Profesor/a de piano

15-11-2023: Listado  provisional de persoas candidatas admitidas e excluídas

Prazo de alegacións: As persoas candidatas excluídas disporán de dez días hábiles, contados desde o día seguinte á publicación da listaxe, para emendar o defecto que motivase a exclusión ou presentar reclamación.

26-12-2023: Listado definitivo de persoas candidatas admitidas e excluídas

ACTA PROVISIONAL ESTABILIZACIÓN PROFESOR PIANO

ACTA PROBA DE GALEGO ESTABILIZACIÓN-PROFESOR DE PIANO

ACTA DEFINITIVA ESTABILIZACIÓN-PROFESOR DE PIANO

Emprego público

CONTENT.1713020751

SINGLE.1713020751