04/04/2022

Programa Rosalía

Para mais información contactar co CIM de Barbadás no teléfono 988222251 ou email igualdade@barbadas.gal www.barbadas.e

QUE É O PROGRAMA ROSALÍA?
O Programa Rosalía nace nun momento de cambios, dificultades e moitos retos para o conxunto da cidadanía, nomeadamente para as mulleres, con desafíos sociais e económicos de calado.
As políticas públicas de igualdade son un elemento imprescindible para o crecemento e a eficacia económica ademais de responder a dereitos fundamentais.

PARA QUEN E PARA QUE?
O Programa Rosalía, dirixido a todas as mulleres, especialmente as que están en situación de vulnerabilidade, pretende fomentar as habilidades laborais e persoais, as competencias, as capacidades e a autoestima das participantes. Os obxectivos pasan por mellorar a inserción laboral, a empregabilidade, a participación e a mellora profesional das mulleres participantes. Tamén búscase incrementar a súa autoestima e ofrecer motivación e asesoramento personalizado para o acceso ao emprego e ao autoemprego.
Os contidos que se abordan no Programa teñen en conta as dificultades específicas engadidas coas que parten algunhas mulleres á hora de iniciar a súa integración laboral e aborda aspectos que permiten ás participantes a definición dun proxecto integral persoal, social e profesional acorde coas súas capacidades e interese.

QUE FAREMOS?
Durante o Programa prestarase un servizo personalizado de orientación e asesoramento laboral con itinerarios de adquisición e valorización de competencias que faciliten ás participantes a mellora dá súa situación persoal, social e profesional.
Ademais, visitaranse empresas e celebraranse encontros profesionais entre as participantes e axentes sociais e económicos do entorno.

TALLERES
O Taller de autoestima e benestar con perspectiva de xénero
Día 21 de abril de 11:00 a 13:00h.
Taller sobre violencia de xénero: ferramentas de sensibilización e prevención.
Día 28 de abril de 10:00 a 12:00h.
Taller de visibilización, coñecemento e recoñecemento das mulleres na Historia.
Día 3 de maio de 10:00h a 12:00h
Taller sobre o traballo non remunerado: os coidados. Valoración do traballo non remunerado e realizado polas mulleres.
Día 5 de maio de 10:00h a 12:00h
Taller de inserción: os intereses ocupacionais e entorno.
Días 9 e 11 de maio de 10:00h a 12:00h
Taller de capacitación para o acceso ao emprego, procesos de selección, habilidades de comunicación e construción do perfil e o CV.
Días 12 e 18 de maio de 10:00h a 12:00h
Taller sobre o autoemprego e emprendemento das mulleres.
Días 25 e 26 de maio de 10:00h a 12:00h

PRESENTACIÓN
O Programa Rosalía presentarase o día 20 de abril ás 10 horas nas instalacións municipais da Solaina.

ONDE ESTAREMOS?
Todos os talleres se celebrarán nas instalacións municipais da Solaina.

 

CIM-Centro de Información á Muller, Igualdade, Novas

CONTENT.1716142581

SINGLE.1716142581