Sesións plenarias

Vídeo-actas das sesións plenarias do Concello de Barbadás