19/02/2022

Sobrado do Bispo, Barbadás, renova o alumeado público

 

SOBRADO DE BISPO RENOVARÁ O ALUMEADO PÚBLICO CON TECNOLOXÍA LED NA SEGUNDA FASE DE MELLORA ENERXÉTICA NO CONCELLO DE BARBADÁS

Con esta actuación producirase unha redución do gasto de máis de 26.900€ anuais e de máis de 105.000 kWh de consumo enerxético

O proxecto está cofinanciado con fondos FEDER a través do Instituto de Diversificación e Aforro da Enerxía, IDAE

O investimento será de 101.035 euros e consistirá na renovación de máis de 300 luminarias

 • O proxecto enmárcase na planificación de eficiencia enerxética na edificación e nas Infraestruturas e servizos públicos e conta co cofinanciamento de fondos FEDER (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional), que corresponde á cooperación segundo o Eixo prioritario e Categoría de rexión á que pertence, con un financiamento do 80 % a través do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, IDAE.

 

 • Realizada a primeira fase dás actuacións sobre ou alumeado público do Concello de Barbadás para o aforro enerxético, desenvolveuse un inventario de todos os puntos de luz municipais, incluíndo auditoría de cada centro de mando, que serviu como documentación de base para a identificación das instalacións máis ineficientes e que resulta máis recomendable reformar.

 

 • A primeira fase acometida con fondos FEDER efectuouse hai uns meses nun tramo da avenida de Celanova, nas rúas Canella, Severo Ochoa, Tomás Rodríguez Punxín, Ensino e Presa e na localidade de Santa Uxía.

 

 • O proxecto, que se está executando dende hai días, consiste na renovación de luminarias na localidade de Sobrado do Bispo.

 

 • Trátase de substituir luminarias de vapor de mercurio e de vapor de sodio por outras de tecnoloxía led. A actuación afecta a 284 farolas e o contrato de adxudicación inclúe ademáis o subministro de 25 luminarias máis como unha mellora de obra.

 

 • O proxecto de renovación de luminarias, brazos e cadros de mando saiu a licitación pública por unha contía de 106.837 euros. A esta licitación só se presentou unha empresa, Jesús del Caño. Adxudicouse por unha contía de 101.035 euros.

 

 • Existen actualmente varias iluminacións municipais que se atopan deteriorados polo paso do tempo e con equipos obsoletos, polo que se fai recomendable a súa renovación.

 

 • O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, explica que “entre os obxectivos do proxecto figuran a minoración do gasto enerxético mediante o emprego de tecnoloxías máis eficientes, a redución da potencia instalada, o axuste dos horarios de aceso e a implementación de sistemas de regulación de consumo en horario de madrugada”.

 

 • A tenente alcalde de Barbadás e concelleira de Servizos Públicos e Urbanismo, Victoria Morenza, indica que “outra das finalidades deste tipo de proxectos é a minoración dos gastos de mantemento mediante o aumento de vida útil das luminarias e a mellora das condicións de confort visual mediante o axuste dos parámetros de iluminación a cada tipo de vial”.

 

 • Desenvolveuse un inventario de todos os puntos de luz municipais incluíndo auditoría de cada centro de mando que serviu como documentación de base para a identificación das instalacións máis ineficientes e que resulta máis recomendable reformar.

 

 • As instalacións que se propón reformar con este proxecto caracterízanse por proponer o cambio de luminarias obsoletas con un rendemento moi baixo (lámpadas de vapor de mercurio), moi ineficientes. Co paso do tempo tense producido unha gran deterioración en luminarias e centros de mando.

 

 • Instalaranse ademáis equipos de redución de consumo en cabeceira, actualmente avariados.

 

 • Considérase que con esta actuación producirase unha redución do gasto de máis de 26.900 euros anuais e de máis de 105.000 kWh de consumo enerxético.

 

 • A renovación das instalación inclúe para cada centro de mando seleccionado as seguintes reformas: substitución das luminarias existentes por luminarias tipo LED. Substitución dos brazos actuais por outros que eleven a posición da fonte de luz nos casos de luminaria de estrada. Renovación dos centros de mando actuais. Renovación de varios tramos de condutor aéreo deteriorados. Dotación de proteccións contra sobretensiones transitorias en cabeceira de instalación aos cadros existentes.

 

 • Tamén se inclúe neste proxecto a dotación de acceso mediante reloxo astronómico aos cadros existen.

 

 • Reducirase o consumo de enerxía final en infraestruturas públicas, reduciranse as emisión de CO2 e renovarase a iluminación pública exterior no municipio de Barbadás, actuando en 284 dos 3.279 puntos de luz existentes, substituíndo as actuais luminarias, principalmente VSAP, VM e HM por luminarias LED máis eficientes, incluíndo a posibilidade de regulación.

 

 • Actuarase en 3 dos 59 cadros de mando existentes. Con esta actuación diminuirase a potencia no que respecta a os puntos de luz obxecto da actuación de 30,11 kW a 8,75 kW e conseguirase un aforro enerxético estimado do 78,92 %kteq/ano).

 

 • A axuda outorgada será obxecto de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014- 2020, dentro do Obxectivo Temático 4 – Economía Baixa en Carbono.

 

 • O proxecto enmárcase na liña de actuación de eficiencia enerxética na edificación e nas Infraestruturas e servizos Públicos, con unha taxa de cofinanciamento FEDER que corresponde á operación segundo o Eixo prioritario e Categoría de rexión a que pertence: 80 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestruturas/Obras/Servizos, Novas

CONTENT.1716936651

SINGLE.1716936651