28/06/2024

Solicitude transporte bacharelato – IES Ferro Couselo.

Prazo: 28 xuño - 4 de setembro.

Prazo presentación: 28 xuño – 4 de setembro.

  • A solicitude debidamente cumprimentada deberá presentarse por unha das seguintes formas:
    • De forma telemática a través da sede electrónica do Concello de Barbadás (https://barbadas.sedelectronica.gal)
    • De forma presencial no rexistro (Casa do Concello, Oficinas A Valenzá)
    • En calquera dos rexistros establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015.
  • As solicitudes estarán dispoñibles na páxina web do Concello (www.barbadas.es)

Máis información: Area de educación.

Teléfono: 988 24 68 85.

Correo electrónico: educacion@barbadas.es

Data Adxuntos
28/06/2024 BASES REGULADORAS DO SERVIZO DE TRANSPORTE DO ALUMNADO DO ENSINO POSTOBRIGATORIO DO CONCELLO DE BARBADÁS CURSO 2024-2025 PDF [695 KB]
28/06/2024 Solicitude transporte bacharelato PDF [514 KB]

Educación/Formación, Novas

CONTENT.1721445713

SINGLE.1721445713