Casa do Concello

Lugar

Casa do Concello

Dirección

Cimadevila, 1
Barbadás
Ourense

Tfno: 988 360 000
Email: concello@barbadas.es

Coordenadas

42.299087, -7.887661

Servizos

.Rexistro
.Servizos sociais
.Padrón
.Urbanismo
.Xulgado
.Secretaría
.Intervención
.Tesoureiría
.Despachos de Alcadía e Concellerías
.Salón de Plenos
.Sala de Xuntas

Horarios

De luns a venres de 8:30h a 14:30h

Casa do Concello

SINGLE.UBICACIÓN1716936721