Censo intolerancias alimentarias

-Censo celíacos e intolerantes á lactosa

Establécese un censo de celíacos e intolerantes á lactosa para poder informar as persoas afectadas pola citada enfermidade das axudas anuais.

Documentación

 –Solicitude inscrición censo celíacos
-Informe ou certificado médico acreditativo da condición de enfermo celíacos ou intolerante á lactosa.