Procedementos de contratación de obras ou servizos do concello.

Perfil do contratante

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación de obras ou servizos do concello.

SLUG: perfil-gl

Data Expediente Adxuntos

19/10/2018

contrato menor para a creación e apertura do centro de información á muller

adxudicación PDF - 577.95 KB

11/10/2018

Contrato menor para a construcción de varios muros

adxudicación do contrato menor para reconstruír varios muros do Concello PDF - 78.43 KB

17/08/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA O CONTRATO DE SERVIZOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

anuncio perfil del contratante PDF - 473.34 KB

pliego PDF - 1.005.86 KB

17/08/2018

PROCEDIMIENTO ABERTO PARA DEMOLICIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN PIÑOR

anuncio perfil del contratante PDF - 477.92 KB

pliego PDF - 1.12 MB

Proyecto PDF - 10.20 MB

17/08/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA A CASA DA MOCIDADE

anuncio perfil del contratante PDF - 475.66 KB

pliego PDF - 1.13 MB

Proyecto PDF - 14.10 MB

02/08/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA PISTA DE SKATE

anuncio perfil del contratante PDF - 475.46 KB

PLIEGO OBRA PISTA SKATE PDF - 798.68 KB

Proxecto PDF - 3.93 MB

03/07/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DE MELLORA DE VARIOS CAMIÑOS

pliego PDF - 1.07 MB

anuncio perfil del contratante PDF - 468.05 KB

PUBLICACIÓN MESA DE CONTRATACIÓN PDF - 565.84 KB

03/07/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DE MELLORA DO CAMIÑO E RÚA DO PITO

anuncio perfil del contratante PDF - 473.03 KB

PUBLICACIÓN MESA DE CONTRATACIÓN PDF - 566.49 KB

pliego PDF - 1.07 MB

06/06/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

anuncio PDF - 461.78 KB

pliego actividades deportivas PDF - 993.09 KB

20/04/2018

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATACIÓN DO MANTEMENTO DE ASCENSORES DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS

anuncio perfil del contratante(3) PDF - 477.07 KB

Pregos PDF - 907.33 KB

19/04/2018

Procedemento aberto simplificado para a contratación de limpeza e roza de núcleos e viais municipais de xeito manual e mecanizado

anuncio PDF - 489.27 KB

pliego PDF - 1.07 MB

02/04/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA A LIMPEZA E ROZA DE NÚCLEOS MUNICIPAIS

anuncio perfil del contratante PDF - 489.27 KB

prego de cláusulas administrativas PDF - 1.07 MB

rural-2813834_640 JPG - 167.04 KB

23/01/2018

Contratación do servizo de conservación e mantemento do sistema de rega,

fontes e de traballos vinculados ao servizo de fontanería en edificios públicos e instalacións municipais

PLIEGO-FONTANERÍA-DEFINITIVO PDF - 733.39 KB

10/01/2018

Procedemento aberto para a contratación de servizos de impartición de clases de inglés

Modelo-de-Prego-de-Cláusulas-Administrativas-Particulares3 PDF - 799.62 KB

Anuncio-de-Licitación-no-Boletín-Oficial-no-Perfil-de-Contratante-e-na-Sede-Electrónica1 PDF - 463.52 KB

TMPL_ADMON.TEMPLATE.1540244370