Procedementos de contratación de obras ou servizos do concello.

Perfil do contratante

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación de obras ou servizos do concello.

SLUG: perfil-gl

Data Expediente Adxuntos

13/12/2019

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO PARA A DOTACIÓN DE MOBILIARIO NA CASA DA MOCIDADE

anuncio mobiliario casa da mocidade DOC - 139.50 KB

anuncio mobiliario casa da mocidade DOC - 139.50 KB

26/09/2019

PROCEDEMENTO ABERTO PARA O SERVIZO DE FONTANERÍA NO CONCELLO DE BARBADAS

Anuncio Perfil do Contratante PDF - 246.17 KB

08/08/2019

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO DO ACONDICIONAMENTO DA SENDA PEONIL

20190806_Proxecto Acondicionamento senda peatonal(1) PDF - 5.54 MB

20190729_Publicación_Anuncio Perfil do contratante - Senda peonil PDF - 241.10 KB

08/08/2019

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO PARA A IMPARTICIÓN DE CURSOS DE MANUALIDADES

Anuncio PDF - 108.59 KB

22/07/2019

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO ELÉCTRICO

Anuncio PDF - 370.76 KB

22/07/2019

PROCEDEMENTO ABERTO SUMARIO DA OBRA DENOMINADA MELLORA DO CAMIÑO DA RÚA DA MOURA (BARBADÁS) Á RÚA CANTEIRA (SOBRADO DO BISPO)

20190719_Publicación_Anuncio Perfil do Contratante - Camiño da Moura(1) PDF - 382.88 KB

14/01/2019

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

10/01/2019

Acondicionamento de viais en O Fonsillón, rúa Tangaraño e Travesía de Canibelas

anuncio perfil del contratante PDF - 512.95 KB

Certificado de acordo PDF - 606.43 KB

10/01/2019

Mantemento e acondicionamento de parques e espazos públicos en A Valenzá e Finca Fierro

anuncio perfil del contratante PDF - 475.44 KB

Certificado de acordo PDF - 587.70 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor equipamento gardería

adxudicación PDF - 681.90 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor balizamento pista en A Barxa

adxudicación PDF - 675.09 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor alumeado de nadal

20181127_Resolución_DECRETO 2018-1630 [Decreto] PDF - 674.26 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor Plan sinalización edificios públicos

20181016_Resolución_DECRETO 2018-1431 [Decreto alcaldía] PDF - 686.42 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor mellora accesibilidade en rúas

adxudicación PDF - 573.93 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor proxecto hortas escolares

adxudicación PDF - 687.42 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor proxecto humanización avenida de celanova

20181105_Resolución_DECRETO 2018-1523 [Decreto alcadía] PDF - 681.60 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor actividades mes de agosto

adxudicación PDF - 569.33 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor concerto de Ses

adxudicación PDF - 576.25 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor reforma de viarios

adxudicación PDF - 577.05 KB

07/12/2018

Adxudicación do contrato menor de suministros de xeneradores e arcos de luz

20180530_Certificado de acordo(1) PDF - 568.30 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor reparación do muro de contención do parque do Fidalguiño

20180809_Certificado de acordo(2) PDF - 570.58 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor da rehabilitación da Canella do Regueiro ao Rosario

adxudicación PDF - 571.43 KB

30/11/2018

REFORMA DO ALUMEADO PÚBLICO NA RÚA CALZADA ROMANA

anuncio perfil del contratante PDF - 477.54 KB

15/11/2018

URBANIZACIÓN RÚA SALGUEIRIÑOS

anuncio PDF - 479.24 KB

COMUNICACIÓN PDF - 429.17 KB

15/11/2018

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO PARA A REHABILITACIÓN DA AIRA DA UXEIRA (LOIRO)

anuncio PDF - 478.61 KB

30/10/2018

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO PARA A OBRA DENOMINADA PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA PRAZA DO POMAR

anuncio perfil del contratante PDF - 478.03 KB

19/10/2018

contrato menor para a creación e apertura do centro de información á muller

adxudicación PDF - 577.95 KB

11/10/2018

Contrato menor para a construcción de varios muros

adxudicación do contrato menor para reconstruír varios muros do Concello PDF - 78.43 KB

17/08/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA O CONTRATO DE SERVIZOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

anuncio perfil del contratante PDF - 473.34 KB

pliego PDF - 1.005.86 KB

17/08/2018

PROCEDIMIENTO ABERTO PARA DEMOLICIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN PIÑOR

anuncio perfil del contratante PDF - 477.92 KB

pliego PDF - 1.12 MB

Proyecto PDF - 10.20 MB

17/08/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA A CASA DA MOCIDADE

anuncio perfil del contratante PDF - 475.66 KB

pliego PDF - 1.13 MB

Proyecto PDF - 14.10 MB

02/08/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA PISTA DE SKATE

anuncio perfil del contratante PDF - 475.46 KB

PLIEGO OBRA PISTA SKATE PDF - 798.68 KB

Proxecto PDF - 3.93 MB

03/07/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DE MELLORA DE VARIOS CAMIÑOS

pliego PDF - 1.07 MB

anuncio perfil del contratante PDF - 468.05 KB

PUBLICACIÓN MESA DE CONTRATACIÓN PDF - 565.84 KB

03/07/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DE MELLORA DO CAMIÑO E RÚA DO PITO

anuncio perfil del contratante PDF - 473.03 KB

PUBLICACIÓN MESA DE CONTRATACIÓN PDF - 566.49 KB

pliego PDF - 1.07 MB

06/06/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

anuncio PDF - 461.78 KB

pliego actividades deportivas PDF - 993.09 KB

20/04/2018

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATACIÓN DO MANTEMENTO DE ASCENSORES DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS

anuncio perfil del contratante(3) PDF - 477.07 KB

Pregos PDF - 907.33 KB

19/04/2018

Procedemento aberto simplificado para a contratación de limpeza e roza de núcleos e viais municipais de xeito manual e mecanizado

anuncio PDF - 489.27 KB

pliego PDF - 1.07 MB

02/04/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA A LIMPEZA E ROZA DE NÚCLEOS MUNICIPAIS

anuncio perfil del contratante PDF - 489.27 KB

prego de cláusulas administrativas PDF - 1.07 MB

rural-2813834_640 JPG - 167.04 KB

23/01/2018

Contratación do servizo de conservación e mantemento do sistema de rega,

fontes e de traballos vinculados ao servizo de fontanería en edificios públicos e instalacións municipais

PLIEGO-FONTANERÍA-DEFINITIVO PDF - 733.39 KB

10/01/2018

Procedemento aberto para a contratación de servizos de impartición de clases de inglés

Modelo-de-Prego-de-Cláusulas-Administrativas-Particulares3 PDF - 799.62 KB

Anuncio-de-Licitación-no-Boletín-Oficial-no-Perfil-de-Contratante-e-na-Sede-Electrónica1 PDF - 463.52 KB

TMPL_ADMON.TEMPLATE.1618356284