Urbanismo

Urbanismo

  • A Concellería de Urbanismo xestiona e informa sobre as condicións e documentación necesaria para tramitar procedementos urbanísticos, como licenzas de obra, solicitude de vados, solicitudes para obtención de licenzas de apertura de establecementos comerciais ou empresariais, etc.
 

SLUG: urbanismo-gl

TMPL_CONCELLARÍA.TEMPLATE.1718878939