Seguridade

Seguridade

    • A Concellería de Seguridade Cidadá planifica, desenvolve e coordina as competencias en materia de seguridade e protección das persoas e os seus bens, tanto no ámbito preventivo como en acometer as diferentes situacións que se poidan dar.
   

SLUG: seguridade

TMPL_CONCELLARÍA.TEMPLATE.1721593411