Promoción económica

Promoción económica

    • A Concellería de Promoción Económica ten como misión estimular o crecemento da actividade empresarial e laboral do concello de Barbadás.
 
  • Desenvolve diferentes programas de formación, apoio ao emprendemento, consolidación de empresas e fomento do emprego xestionados a través da Oficina de Promoción Económica ( PROECO), sita no Centro Empresarial Transfonterizo

  • A área de Promoción Económica  considera a cooperación como o medio máis eficaz para aproximar e desenvolver poboacións, no que Barbadás debe continuar a ser un auténtico actor do espazo europeo, apoiando a cooperación e as políticas de cohesión.

  • Asimesmo,  contribúe á promoción do desenvolvemento armonioso e sostible da rexión na que nos atopamos, e por estes motivos, o concello participa  como socio en distintos proxectos europeos de cooperación territorial, que traten de mellorar a calidade de vida dos habitantes de Barbadás.

  • A sede da Concellería de Promoción Económica está ubicada no Centro Empresarial Transfronteirizo, que conta coas seguintes estancias:
Centro Empresarial Transfronteirizo (CET)
DIRECCIÓN e ADMINISTRACIÓN PROECO AUDITORIO AULA DE FORMACIÓN NIÑOS EMPRESARIAIS
 Servizo de dirección e administración do CET  Oficina de Promoción Económica  Salón de actos  para cursos de Informática e diferentes temáticas  Tres niños para emprendedores
 
 Máis servizos PROECO
BANCO DE EMPREGO (EMPRESARIOS) BANCO DE EMPREGO (DEMANDANTES) NIÑOS EMPRESARIAIS
 Servizo de ofertas de emprego  Servizo de recepción de Curriculum Vitae  Convocatoria permanente niños empresariais
 Inscrición de ofertas de traballo para a busca de candidatos Incripción como demandante de emprego   Solicitude niños empresariais
  • No edificio do Centro Empresarial Transfronteirizo atópanse tamén as oficinas dos seguintes servizos externos ao Concello de Barbadás.
ADERCOU AGRUPACIÓN APÍCOLA DE GALICIA
 Axencia para o Desenvolvemento da Comarca de Ourense   Web
 Web
 

SLUG: promocion-economica-gl

TMPL_CONCELLARÍA.TEMPLATE.1718347389