Organización Municipal

Organización municipal

A Organización Municipal fai referencia á organización política do Concello, é dicir, ao conxunto de órganos que poden exercer funcións de carácter decisorio, informativo e consultivo. Esta Organización Municipal é a formada tras os resultados dos comicios celebrados o 26 de Maio de 2019

Organización municipal
Área Titular Partido político
Alcadía Xosé Carlos Valcárcel Doval
 Tenencia de Alcaldía  Victoria Morenza Doforno
 Concellerías
Facenda, Policía Local e Protección Civil Xosé Carlos Valcárcel Doval
Urbanismo, Infraestruturas, Vías e Obras, Servizos públicos, Vivenda e Mobilidade Victoria Morenza Doforno
 Educación( incluídas Escola Infantil, Escola de Música e Espazo Infantil), Cultura e Comercio Marga Pérez Fernández
Medio Ambiente, Medio Rural, Parques e Xardíns, e Patrimonio  Rafael Sierra Carril
Deportes e Mocidade Abel Cortés Pérez
Servizos Sociais, Igualdade, Sanidade e Participación Veciñal Ma Elisabet González
Nistal
Promoción Económica, Persoal, Turismo e Formación Ramón Selas Iglesias
Xunta de Goberno Local

Xosé Carlos Valcárcel Doval

Victoria Morenza Doforno

Margarita Pérez Fernández

Rafael Sierra Carril

Ramón Selas Iglesias

 

 

TMPL_CONCELLO.TEMPLATE.1680389866