Organización Municipal

Organización municipal

A Organización Municipal fai referencia á organización política do Concello, é dicir, ao conxunto de órganos que poden exercer funcións de carácter decisorio, informativo e consultivo. Esta Organización Municipal é a formada tras os resultados dos comicios celebrados o 23 de xullo de 2023.

Publicación no BOP 203 de 4 de setembro de 2023

Organización municipal
Área Titular Partido político
Área de Alcadía: Facenda e Policía Local Xosé Carlos Valcárcel Doval
Área de Tenencia de Alcaldía: coordinación de Urbanismo,  Infraestruturas, Vías e Obras, Servizos Públicos, Parques e Xardíns, Medio Ambiente e Mobilidade Victoria Morenza Doforno
Área de Segunda Tenencia de Alcaldía: Educación e
Comercio
Marga Pérez Fernández
Área de Cultura e Participación veciñal Ana Belén Peleteiro Prieto
Área de Deportes e Mocidade Cristian Rodríguez Varela
Área de Servizos Sociais, Saúde e Igualdade Mª Elisabet González
Nistal
Área de Promoción Económica, Turismo, Recursos humanos
e Formación
José Manuel Morgade Méndez
Área de Emerxencias e Intervencións  Públicas, Disciplina
Medioambiental e  Gardería Forestal
Daniel Rey López Logotipo Democracia Ourensana
Xunta de Goberno Local

Xosé Carlos Valcárcel Doval

Victoria Morenza Doforno

Margarita Pérez Fernández

Ana Belén Peleteiro Prieto

Cristian Rodríguez Varela

José Manuel Morgade Méndez

 

 

TMPL_CONCELLO.TEMPLATE.1718354200