Organización Municipal

Organización municipal

A Organización Municipal fai referencia á organización política do Concello, é dicir, ao conxunto de órganos que poden exercer funcións de carácter decisorio, informativo e consultivo. Esta Organización Municipal é a formada tras os resultados dos comicios celebrados o 24 de Maio de 2015 e as designacións publicadas no BOP do día 30 de Xuño de 2015.

 

Organización municipal
Área Titular Partido político
Alcadía Xosé Carlos Valcárcel Doval
 Tenencia de Alcaldía  Xosé Manoel Fírvida Plaza
 Concellerías
 Cultura, Mocidade e Igualdade Ánxela González Cid
Comercio, Educación e Formación Marga Pérez Fernández
Deportes Adrián Varela Vázquez
Facenda, Patrimonio e Cooperación; Promoción económica, Medio Rural, Turismo e Mobilidade Xosé Manoel Fírvida Plaza
Medio ambiente, Parques, Xardíns e Limpeza viaria José Rafael Sierra Carril
 Persoal e Réxime Interior; Policía Local e Protección Civil  Xosé Carlos Valcárcel Doval
Servizos Sociais, Sanidade e Participación veciñal  Serafín Nuñez Pérez
 Urbanismo, Infraestructuras, Vias e Obras e Servizos e Vivenda  Victoria Morenza Doforno
Xunta de Goberno Local

Xosé Carlos Valcárcel Doval

Xosé Manoel Fírvida Plaza

Victoria Morenza Doforno

Ánxela González Cid

Margarita Pérez Fernández

Xosé Manoel Fírvida Plaza

Victoria Morenza Doforno

Ánxela González Cid

Margarita Pérez Fernández

Tenentes de Alcalde

Xosé Manoel Fírvida Plaza

Victoria Morenza Doforno

Ánxela González Cid

Margarita Pérez Fernández

 

TMPL_CONCELLO.TEMPLATE.1561564230