Programa de apoio á muller xestante

Esta Guia práctica de apoio á embarazada está encamiñada a axudar ás mulleres embarazadas nos primeiros trámites do nacemento dos seus nenos e nenas.

 

No Concello de Barbadás constan na actualidade de 10.638 habitantes censados e a muller está presente no concello en case a metade da poboación cunha porcentaxe que supera en décimas o 50% sobre a totalidade dos veciños.

 

O obxetivo a acadar con esta Guía de Apoio á Embarazada é poñer en coñecemento de todas as mulleres embarazadas, dos pais e nais do noso Concello, os servizos dos que dispoñemos e dos que poden facer uso en calquera situación, facilitando os momentos previos e posteriores embarazo.