Categoría: Ordenanzas e Normativas

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

Ordenanza reguladora das axudas á cidadanía para o uso do transporte público colectivo de viaxeiros por estrada do Concello de Barbadás

10/08/2020

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

Ordenanza reguladora da convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións veciñais inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do concello de Barbadás para o ano 2017

14/04/2018

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

Ordenanza reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorías, materiais de construción, entullos, valos, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas

14/04/2018

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

Ordenanza reguladora da convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións veciñais inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do concello de Barbadás para o ano 2017

23/01/2018

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

Ordenanza reguladora do servizo de niños empresariais sitos no Centro Empresarial Transfronteirizo do Concello de Barbadás

02/01/2017

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

Ordenanza municipal de prevención de incendios forestais e reguladora da xestión da biomasa e distancias das plantacións do Concello de Barbadás

14/11/2016

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

Ordenanza reguladora do funcionamento da Escola de Música Municipal de Barbadás e da tasa pola prestación deste servizo

10/05/2016

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamentos especiais de vía pública con caixeiros automáticos acaroados aos edificios e con acceso directo dende a vía pública

16/04/2012

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316

CONTENT-CAT.1713722316