Categoría: Ordenanzas e Normativas

CONTENT-CAT.1537796198

CONTENT-CAT.1537796198

CONTENT-CAT.1537796198

CONTENT-CAT.1537796198

CONTENT-CAT.1537796198

CONTENT-CAT.1537796198

CONTENT-CAT.1537796198

Ordenanza reguladora da convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións veciñais inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do concello de Barbadás para o ano 2017

14/04/2018

CONTENT-CAT.1537796198

CONTENT-CAT.1537796198

Ordenanza reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorías, materiais de construción, entullos, valos, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas

14/04/2018

CONTENT-CAT.1537796198